Çalışma yaşamında temel göstergeler

Bu sayfada çalışma yaşamına ilişkin temel göstergelere ilişkin ayrıntılı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ayrıntılar İçin İlgili sekmeye tıklayın.

Asgari Ücret

Asgari ücretin brütü, neti, işverene maliyeti, vergi ve kesintiler ile yıllara göre asgari ücretin gelişimi.

Ayrıntılar için tıklayınız.

Kıdem Tazminatı Tavanı

Kıdem tazminatı tavanı ve yıllara göre kıdem tazminatı tavanı

SGK Primleri

SGK Primine Esas kazançların alt ve üst sınırları.

Ayrıntı için yıklayınız

Vergi Dilim ve Oranları

Ücretlilerin gelir vergisi tarifesi (2020)

Ayrıntı için tıklayınız

Açlık ve Yoksulluk Sınırı

Açlık ve yoksulluk sınırı hesaplaması DİSK Birleşik Metal-İş Sendikası Sınıf Araştırmaları Merkezi (BİSAM) tarafından yapılmaktadır. Ayrıntı için tıklayınız

Asgari ücret, açlık ve yoksulluk sınırı, kıdem tazminatı tavanı, SGK prime esas kazançlar ve vergi dilimleri
Ayrıntı için ilgili sekmeye tıklayınız