İmalat Sanayinde İstihdam Azalıyor!

Bölgesel İşsizlikte Ürkütücü Tablo!

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Enstitüsü (DİSK-AR) Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK’in bugün (15 Haziran 2016) açıkladığı Mart 2016 dönemi Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarını değerlendirdi:


İşsizlik ve İstihdamın Görünümü Raporuna ulaşmak için görsele tıklayınız

  • TÜİK’e göre 2016 Mart ayında işsizlik oranı (dar tanımlı) 2015 yılının aynı dönemine göre  0,7 puanlık azalışla yüzde 10,1 oranında gerçekleşti. Böylece 2014 Mart  ayında 9,7 olan işsizlik oranı iki yıl önceki seviyesinin 0,4 puan üzerinde gerçekleşti.
  • İşsizlikte son bir yılda yaşanan sınırlı düşüşte ve istihdamda yaşanan artışta hizmet sektörü ve kamu kesimi önemli bir rol oynadı. Geçen yılın aynı dönemine göre imalat sanayinde 41 bin, tarımda ise 100 bin kişilik azalma yaşandı. Buna karşın kamu istihdamında 185 bin kişilik artış yaşandı. Evde engelli bakım hizmetleri ile toplum yararına çalışma programlarında çalışanların yer aldığı insan sağlığı ve sosyal hizmet sektöründe 126 bin kişilik istihdam artışı gerçekleşti. Kamu ve hizmet sektörünün işsizlikteki kısmi düşüşte belirleyici rol oynadığını söylemek mümkün.
  • İstihdam artışında diğer bir önemli etken ise inşaat sektörü oldu. Bir önceki yılın aynı dönemine göre inşaat sektöründeki istihdam 134 bin kişilik artış gösterdi.
  • İmalat sanayiinde istihdam kaybı devam ederken, artış hizmetler sektöründe gerçekleşti.  İmalat sanayiinde büyüme istihdama yansımıyor. İmalat sanayiinde son bir yılda üretim artışı yüzde 6, verimlilik artışı yüzde 6,4 olarak gerçekleşirken istihdam artmadı tersine yüzde 0,8 oranında azaldı.
  • Bölgesel işsizlikteki tablo ürkütücü. TÜİK verilerine göre Türkiye çapında 2015 yılı ortalama işsizlik oranı yüzde 10,3 oranında gerçekleşirken, işsizliğin bölgesel dağılımı konusunda ise ciddi bir dengesizlik söz konusu. Bölgesel olarak en yüksek işsizlik yüzde 16,5 ile Güneydoğu Anadolu bölgesinde gerçekleşti.
  • TÜİK verilerine göre kayıt dışı istihdamda artış eğilimi var. Bir önceki yılın aynı döneminde yüzde 32.7 olan kayıt dışı istihdam oranı yüzde 32,9’a ulaştı. Tarım dışı sektörde kayıt dışı istihdam oranı ise yüzde 20,7’den yüzde 21,6’ya yükseldi.
  • Geniş tanımlı işsizlik oranı ise yüzde 18,5 olarak gerçekleşti. Tarım dışı işsizlik yüzde 11,9, genç işsizliği ise yüzde 17 olarak gerçekleşti. İşsizlikte toplumsal cinsiyet eşitsizliği bütün boyutlarıyla sürüyor. Tarım dışı genç kadın işsizliği yüzde 23 oldu.