OHAL Emeğe Zararlıdır!

Olağanüstü Hal ve Çalışma Yaşamı

DİSK Raporu

  • OHAL kötüye kullanılmış ve Anayasa ihlal edilmiştir
  • OHAL uygulamasında hukuksal sınırlar aşılmıştır
  • KHK’ler Anayasa hükmünde kararnamelere dönüşmüştür
  • OHAL döneminde en yaygın ihlal edilen hak: Çalışma hakkı
  • OHAL döneminde en az 36 kişi intihar etmiştir
  • 1 yıllık OHAL uygulaması döneminde 5 büyük grev ertelenmiş/yasaklanmıştır

OHAL uygulaması birinci yılını tamamladı. Bir yıllık uygulama OHAL’in Anayasa ve kanunda tanımlanan ve hükümetçe daha önce ilan edilen amacından saptığını, anayasal sınırlarını aştığını hatta Anayasa’yı askıya alan bir baskı rejimine yöneldiğini göstermiştir.  Darbeye ve darbecilere karşı yürütülecek mücadelenin hukuk devleti kurallarına bağlı kalarak yürütülmesi yaşamsal öneme sahiptir. Aksi halde darbecilerin ortadan kaldırmaya teşebbüs ettikleri anayasa ve hukuk devleti darbeyle mücadele adı altında ortadan kaldırılmış olur.


OHAL Emeğe Zararlıdır raporuna ulaşmak için görsele tıklayınız

Bu raporda bir yıllık OHAL uygulamasının özellikle çalışma yaşamı ve çalışma hakları üzerindeki etkileri ele alınacaktır. Raporda OHAL uygulamasının kısa bir genel değerlendirmesinin ardından OHAL’in çalışma hakları üzerindeki olumsuz etkileri ayrıntılı olarak irdelenecektir.