İşgücü verimi yüzde 45 artarken reel ücretler yerinde saydı!

Verimlilik artışı ücretlere yansımıyor! Verimlilik ve ücret makası açılmaya devam ediyor.

2012-2020 arasında saatlik işgücü verimi yüzde 45,2 birim reel birim ücret sadece 1,8 birim arttı.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı (SBB) tarafından Aralık 2020’de yayımlanan verilere göre ücretler ve verimlilik arasındaki makas açılmaya devam ediyor. İşçiler daha fazla üretirken bu verimlilik artışı ücretlerine yansımıyor. 2012 yılı 1. çeyreği ile 2020 3. çeyreği arasında sanayide işgücü verimi yüzde 45,2 oranında artarken reel ücretlerdeki artış sadece yüzde 1,8 düzeyinde kaldı.

Grafik: Toplam Sanayide Saatlik İşgücü Verimi ve Reel Ücret Endeksi (2012 1. Çeyrek-2020 3. Çeyrek)
Kaynak ve açıklama: CB Strateji ve Bütçe Başkanlığı. SBB tarafından 2009:100 olarak paylaşılan endeks DİSK-AR tarafından 2012:100 (1. çeyrek) olarak yeniden hesaplanmıştır.

Bilindiği gibi toplam sanayide birim ücret ve birim verimlilik endeksi yıllık ve çeyrek dönemlik olarak Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı (SBB) tarafından “Türkiye Ekonomisinde Haftalık Gelişmeler ve Genel Görünüm” raporlarıyla açıklanmakta ve güncellenmektedir. Toplam sanayide birim ücret endeksi çalışılan saat endeksi, üretim endeksi, saatlik işgücü maliyeti ve TÜFE endeksi kullanılarak hesaplanıyor.

Toplam sanayide birim ücret endeksi, verimlilik artışının işçilerin ücretlerine yansıtılmadığını gösteriyor. 2012 yılından bu yana verimlilik ve ücretler arasındaki açılma eğiliminde olan makas, 2020 3. çeyreğinde de açılmaya devam etti. 2012’den bu yana saatlik işgücü verimi yüzde 45,2 artarken, işçilerin reel ücretinde sadece yüzde 1,8 artış yaşandı.

Özetle, reel ücretlerdeki artışlar verimlilik artışının gerisinde kaldı. İşçiler daha çok çalıştı, daha çok üretti ancak bu artıştan pay alamadı. Böylece sanayide sömürü yoğunlaştı.