Yayınlar

DİSK YAYINLARI

 

 

DİSK-AR aralarında kitaplar, dergiler, araştırma bültenleri ve broşürler olmak üzere çeşitli türlerde yayınlar yapmaktadır.  

Yayınlarımızın bir bölümü aşağıda yer almaktadır. Eski yayınlar peyderpey siteye eklenmektedir. Yayınlarımız ücretsizdir. Yayınlarımızı PDF olarak indirebilir ve okuyabilirsiniz. Yayınları indirmek için ilgili görsele tıklayınız

DİSK-AR KİTAPLARI

DİSK TARİHİ

DİSK Tarihi  (1. Cilt) 

Kuruluş-Direniş-Varoluş
(1967-1975)

EMEK ARAŞTIRMALARI (2016-2019)

DİSK-AR tarafından hazırlanan araştırma raporlarından seçmeler 

TÜRKİYE İŞÇİ SINIFININ GÖRÜNÜMÜ

DİSK-AR tarafından gerçekleştirilen işçi sınıfı alan araştırmasının sonuçları

emeğe karşı sermaye darbesi: 12 eylül işçi haklarını nasıl yok etti?

12 Eylül darbesinin 40 yıldır devam eden ekonomik, toplumsal ve sendikal alandaki yıkıcı etkileri

ILO 100. YIL KİTABI

11 Mayıs 2019 tarihinde ILO’nun 100. yılı sebebiyle gerçekleştirilen “ILO’nun 100. Yılı Çalışma Hakkı ve Çalışmanın Geleceği Uluslararası Konferansı” bildiri kitabı

DİSK-AR Dergisi

DİSK Üyesi Sendikaların Akademik Dergileri

DİSK-AR Dergisi

DİSK-AR tarafından 2012-2016 arasında 5 sayı yayımlanan dergi. DİSK-AR dergisinin sayılarına ulaşmak için dergi kapağını tıklayınız.

Çalışma ve Toplum Dergisi

DİSK Birleşik Metal-İş sendikası tarafından yayımlanan üç aylık hakemli akademik dergi. Çalışma ve Toplum ULAKBIM endeksi tarafından taranmaktadır. Dergiye ulaşmak için logoyu tıklayınız.

Emek Araştırma Dergisi

DİSK Genel-İş sendikası tarafından yayımlanan 6 aylık hakemli akademik dergi. Emek Araştırma Dergisi ULAKBİM endeksi tarafından taranmaktadır. Dergiye ulaşmak için logoyu tıklayınız.

DİSK-AR Yayınları Arşivi

Ekonomik Rapor, 1978

DİSK Araştırma Enstitüsü'nün yayımladığı ilk rapor.

1990'larda Türkiye İşçi Sınıfı, 1992

DİSK-AR tarafından resmi verilerden yararlanılarak Türkiye işçi sınıfının çeşitli boyutlarda portresini çıkarmaya yönelik hazırlanan araştırma kitabı. 1992 Aralık ayında yayımlanmıştır.

Sanayi İşçisinin Kimliği, 1993

DİSK Araştırma Enstitüsü'nün İstanbul'da 25 ve daha fazla işçinin çalıştığı ve Istanbul Sanayi Odası'na kayıtlı imalat sanayi işyerlerinde çalışan işçilerle Haziran-Ağustos 1993'te gerçekleştirdiği alan araştırmasının sonuçları.

2000'li Yıllarda İşçi Sınıfının Durumu, 2003

DİSK-AR tarafından ekonomik ve sosyal gelişmeleri izlemek ve değerlendirmek amacıyla birçok verinin bir araya getirilmesiyle hazırlanmış araştırma kitabı. 2003 Aralık ayında yayımlanmıştır.

AB Sürecinde İşçi Sınıfının Durumu, 2005

DİSK-AR tarafından hazırlanan, AB ülkeleri ile Türkiye'nin temel ekonomik ve gösterlerinin karşılaştırıldığı araştırma kitabı. 2005 Kasım ayında yayımlanmıştır.

DİSK-AR yayınlarının dijitalize edilmesi süreci devam etmektedir. Katkıları için Ergün İşeri’ye teşekkür ederiz.

DİSK-AR 1979’dan bu yana araştırma ve yayın çalışmaları yapmaktadır.