Bireysel Gelir Dağılımında Vahim Bozulma!

TÜRKİYE’DE ZENGİNLER VE YOKSULLAR ARASINDAKİ MAKAS AÇILIYOR!

TÜİK tarafından 29 Ocak 2024 tarihinde yayımlanan Gelir Dağılımı İstatistikleri (2023) Türkiye’de hem toplumsal sınıflar arasında hem cinsiyete göre eşitsizliğin artış eğilimini sürdürdüğünü gösteriyor. DİSK-AR tarafından hazırlanan bu araştırma bülteninde 2022 yılında gelir gruplarına, işteki duruma ve cinsiyete göre gelir eşitsizliği inceleniyor.

Araştırmaya ulaşmak için tıklayınız.

  • Türkiye’de gelir eşitsizliği büyüyor!
  • Türkiye AB ülkeleri içinde gelir eşitsizliğinin en fazla olduğu ülke!
  • En zengin yüzde 10’luk grubun ortalama geliri en yoksul yüzde 10’unkinin 15 katı!
  • En zengin yüzde 5’lik grubun ortalama geliri en yoksul yüzde 5’inkinin 31 katı düzeyinde!
  • İşveren gelirleri tüm gelirlerden daha fazla artıyor!
  • Kadınların ortalama geliri ortalama gelirin yüzde 21 altında!

2005 yılında en zengin yüzde 5 toplam gelirin yüzde 25’ine 2022 yılında bu oran yüzde 30,8 oldu, buna karşın en yoksul yüzde 5’in aldığı pay değişmedi. 2005 yılında 25 kat olan P95/P5 oranı 2022 yılında 5,8 puan artarak 30,8 kat oldu. Böylece P95/P5 oranı 2005 yılından beri en yüksek düzeyine yükseldi.

Türkiye’de Gini katsayısı artıyor. Gini katsayısı son bir yılda 0,415’ten 0,433’e yükseldi ve 2008’deki seviyesini aştı. 2005 yılında 0,428 olan Gini katsayısı 2008’de 0,415 olarak gerçekleşti ve 2019 yılında 0,410’a kadar yükseldi. 2022 yılında Gini katsayısı 0,433 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye gelir eşitsizliğinde Avrupa birincisi oldu.

Türkiye’de hanehalkı fertlerinin esas işteki durumlarına göre gelirlerine bakıldığında işveren gelirlerinin çok daha hızlı arttığı görülmektedir. 2005 ve 2022 arası dönemde hanehalkı fertlerinin esas işlerinden elde ettiği gelir 8.754 TL’den 116.297 TL’ye yükseldi. Böylece ortalama hanehalkı fert geliri yüzde 821,4 oranında arttı. Bun karşılık işveren gelirleri yüzde 1.220 arttı.

Ortalama hanehalkı fert gelirlerine cinsiyete göre bakıldığında kadınlar ve erkeklerin arasında ciddi farklar olduğu görülmektedir. 2005 yılında kadınların ortalama hanehalkı fert geliri ortalama fert gelirinden yüzde 26,3 daha azdı, erkeklerinki ise yüzde 6,2 daha fazlaydı. 2022 yılına gelindiğinde erkeklerin ortalama fert geliri toplam ortalama gelirin yüzde 8’i üzerindeyken kadınlarınki halen ortalamanın yüzde 21,2 altındadır.

 

                    Araştırmaya ulaşmak için görsele tıklayınız