Emekli ikramiyesi bayram harçlığı oldu!

Emeklinin ikramiye kaybı en az 15 bin TL!

  • Emekli bayram ikramiyesinin asgari ücrete oranı 2018’de yüzde 62 iken 2024’te yüzde 18’e geriledi.
  • Resmi enflasyon 2018-2024 arası 6 yılda yüzde 200, resmi gıda enflasyonu yüzde 690 artarken emekli bayram ikramiyesi sadece yüzde 200 artarak 3.000 TL yapıldı.
  • 2018’de 1.000 TL olarak saptanan bayram ikramiyesi 2021’de 1.100 TL, 2023’te 2.000 TL, 2024’te ise 3.000 TL oldu.
  • Emekli bayram ikramiyesi resmi enflasyon kadar artsaydı en az 6.163 TL, gıda enflasyonu kadar artsaydı en az 7.904 TL, asgari ücret kadar artsaydı en az 10.606 TL olmalıydı.
  • Emeklinin asgari ücrete göre kaybı yalnızca 2024’te 15 bin TL!
  • Emekli bayram ikramiyesi en az asgari ücret kadar olmalıdır.
  • Emekliye her yıl dört asgari ücret ikramiye ödenmelidir.

Araştırma bültenine erişmek için tıklayınız.

AKP Hükümeti tarafından 2008’de çıkarılan 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu emekli aylık ve gelirlerinin ciddi biçimde düşmesine sebep oldu. Emekli aylıklarının giderek düşmesi kamuoyunda büyük tepkiyle karşılandı. Tepkiler karşısında emekli aylıklarını artırmak yerine geçici bir çözüm olarak yılda iki kez dini bayramlarda emeklilere ikramiye verilmesi yoluna gidildi. 2018 yılında 1.000 TL olarak belirlenen emekli aylığı 2021’de 1.100 TL, 2023’te 2.000 TL ve 2024’te 3.000 TL olarak uygulandı. Böylece emekli bayram ikramiyeleri asgari ücret ve artan enflasyon karşısında alım gücünü kaybetti. Emekli bayram ikramiyeleri asgari ücret ve artan enflasyon karşısında alım gücünü kaybetti.

DİSK-AR tarafından hazırlanan bu araştırma bülteninde emekli bayram ikramiyelerinin 2018-2024 arasında enflasyon, gıda enflasyonu ve asgari ücret karşısında nasıl eridiği ele alınıyor ve en az ne kadar olması gerektiği ortaya konuyor. Rapordan özet bulgular şöyle:

  • Emekli bayram ikramiyelerinin asgari ücrete göre kaybı yalnızca 2024 için 15 bin TL’den fazla!
  • Gıda enflasyonuna göre emeklilerin alım gücü son 5 yılda 1.000 TL’den 398 TL’ye düştü.
  • Resmi enflasyona göre emekli bayram ikramiyesinin alım gücü 5 yılda 1.000 TL’den 517 TL’ye düştü.
Rapora erişmek için görsele tıklayınız.