Türkiye İşçi Sınıfı Gerçeği araştırmasının özet sonuçları

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK)  tarafından gerçekleştirilen, Türkiye işçi sınıfının çalışma ve yaşam koşulları ile algı ve tutumlarını ortaya çıkarmayı hedefleyen ve Türkiye çapında bütün işçileri kapsayan Türkiye İşçi Sınıfı Gerçeği başlıklı saha araştırmasının özet sonuçları 21 Şubat 2018 günü İstanbul Şişli Belediyesi Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde düzenlenen bir basın toplantısı ile açıklandı.

DİSK Araştırma Dairesi (DİSK-AR) tarafından planlanan Türkiye İşçi Sınıfı Gerçeği araştırmasının içeriği IPSOS Sosyal Araştırmalar Enstitüsü ile birlikte oluşturuldu. Araştırmanın alan çalışması IPSOS tarafından gerçekleştirildi. Türkiye çapında 15 yaş üzeri bütün işçileri kapsayan araştırmada 2000 kişi ile görüşüldü. Araştırma yüzde 95 güven düzeyinde +/-2 hata payı ile gerçekleştirildi. Araştırmanın ayrıntılı sonuçları bir kitap olarak önümüzdeki aylarda kamuoyuna sunulacak.

Toplantının ayrıntıları için tıklayınız