OHAL ve Başkanlık Emeğe Zararlıdır!

OHAL’in İkinci Yılının ve Başkanlık Rejiminin Çalışma Hayatına Etkileri

    DİSK Raporu

  • OHAL kötüye kullanıldı ve Anayasa ihlal edildi
  • OHAL hukuk tanımadı
  • KHK ile Anayasa hiçe sayıldı
  • OHAL uygulaması çalışma hayatında ağır sonuçlar yarattı
  • OHAL çalışma hakkını yok etti: 135 bin ihraç
  • Adil ve etkin yargılanma yolu kapalı: OHAL komisyonu göstermelik!
  • OHAL döneminde intiharlar: En az 57 intihar ve şüpheli ölüm

20 Temmuz 2016’da ilan edilen ve 7 kez uzatılan OHAL iki yıl sonra 19 Temmuz 2018’de kaldırıldı. Ancak OHAL’in kaldırılması demokratik hukuk devletine geçilmesi ve normalleşme anlamına gelmiyor.

Gerek OHAL’in kalıcılaşmasını sağlayacak yasa değişiklikleri ve gerekse 24 Haziran 2018 seçimleri sonrası uygulanmaya başlanan otoriter başkanlık rejimi nedeniyle hukuka ve demokrasiye dönük ağır hak ihlallerinin devam edeceğini ve Türkiye’nin hızla otoriter ve tekçi (monokratik) bir rejime sürüklendiği söylemek mümkün.


OHAL’in İki Yılının ve Başkanlık Rejiminin Çalışma Hayatına Etkileri adlı rapora ulaşmak için görsele tıklayınız

OHAL’in iki yıllık uygulaması Anayasa ve kanunda tanımlanan ve hükümetçe daha önce ilan edilen amacından saptığını, anayasal sınırlarını aştığını hatta Anayasa’yı askıya alan bir baskı rejimine yöneldiğini gösterdi.

OHAL uygulaması ve Başkanlık rejimi bir yandan demokratik hukuk devletini adım adım ortadan kaldırmakta, öte yandan doğrudan çalışma hayatını etkileyen düzenleme ve uygulamalarıyla işçilere, çalışanlara ve sendikal örgütlülüğe büyük zarar vermektedir.

Bu raporda iki yıllık OHAL uygulamasının ve yeni uygulanmaya başlayan başkanlık rejiminin özellikle çalışma yaşamı ve çalışma hakları üzerindeki etkileri ele alınacaktır.