DİSK-AR yayınları arşivine beş yayın eklendi!

DİSK-AR tarafından hazırlanan ve yayımlanan yayınlarının arşivlenmesi çalışması bir süredir devam ediyordu. DİSK-AR yayınları arşivinden beş kitap dijitalize edildi ve bugün yayımlandı. Diğer arşiv yayınlar ise peyder pey siteye eklenecek. DİSK-AR yayınları arşivine erişmek için tıklayınız.

DİSK-AR yayınları arşivine eklenen kitaplar şöyle:

Ekonomik Rapor, 1978. DİSK Araştırma Enstitüsü’nün yayımladığı ilk rapor.
1990’larda Türkiye İşçi Sınıfı, 1992. DİSK-AR tarafından resmi verilerden yararlanılarak Türkiye işçi sınıfının çeşitli boyutlarda portresini çıkarmaya yönelik hazırlanan araştırma kitabı.
Sanayi İşçisinin Kimliği, 1993. DİSK Araştırma Enstitüsü’nün İstanbul’da 25 ve daha fazla işçinin çalıştığı ve Istanbul Sanayi Odası’na kayıtlı imalat sanayi işyerlerinde çalışan işçilerle Haziran-Ağustos 1993’te gerçekleştirdiği alan araştırmasının sonuçları.
2000’li Yıllarda İşçi Sınıfının Durumu, 2003. DİSK-AR tarafından ekonomik ve sosyal gelişmeleri izlemek ve değerlendirmek amacıyla birçok verinin bir araya getirilmesiyle hazırlanmış araştırma kitabı.
AB Sürecinde İşçi Sınıfının Durumu, 2005. DİSK-AR tarafından hazırlanan, AB ülkeleri ile Türkiye’nin temel ekonomik ve gösterlerinin karşılaştırıldığı araştırma kitabı.

DİSK-AR arşiv yayınlarının dijitalleştirmesi sürecindeki katkılarından dolayı Ergün İşeri’ye teşekkür ediyoruz.