Metal İşçilerinin Mesleki Sağlık Riskleri ve Sağlık Durumları Saha Araştırması Sonuçları açıklandı

DİSK üyesi Birleşik Metal-İş’in araştırma merkezi BİSAM, İşçi Sağlığı ve Güvenliği dairesi ile Bilim Danışma Kurulunda yer alan İSİG çalışmaları yürüten hocaların bir araya gelerek hazırladıkları “Metal İşçilerinin Mesleki Sağlık Riskleri ve Sağlık Durumları Saha Araştırması” sonuçları 28 Nisan 2022’de İstanbul’da gerçekleştirilen bir basın toplantısı ile paylaşıldı.

Araştırma, Doç. Dr. Serkan Öngel tarafından hazırlandı. Araştırma ekibi ise Nuran Gülenç, Elif Altundaş Hatman, F. Serkan Öngel ve Melike Yavuz’dan oluştu.

Araştırmanın ayrıntılarına erişmek için tıklayınız.