em-ar / genel-iş “kamuda ve genel işler işkolunda istihdam” raporu yayımlandı!

Genel-İş Emek Araştırma Dairesi (em-ar) tarafından her yıl düzenli olarak hazırladığı “Kamuda ve Genel İşler İşkolunda İstihdam” raporu 2022/Eylül yayınlandı.

Araştırma raporuna erişmek için tıklayınız

Raporda öne çıkan bulgular şöyle:

  • Türkiye’de Sosyal Devlet Anlayışı Çöktü: OECD Ülke Ortalamasında GSYH İçinde Genel Kamu Harcamalarının Oranı Yüzde 48,47 iken Türkiye’de Bu Oran Yüzde 35,8!

OECD ortalamasına göre GSYH içinde genel kamu harcamalarının oranı yüzde 48,47 iken, Türkiye’de bu oran yüzde 35,88’dir. Fransa’da (yüzde 59,4), Yunanistan (yüzde 56,8), İtalya (yüzde 55,5), Almanya (yüzde 51,4) ve İspanya’da (yüzde 50,6) GSYH’nin yarısından fazlası kamu harcamalarına ayrılmaktadır.

  • Kamuda İstihdam Yetersiz: Türkiye’de Kamu İstihdamı Oranı, OECD Ortalamasının 4 Puan Altında!

OECD üye ülkelerin ortalamasında toplam istihdam içinde kamu istihdamının oranı yüzde 18,45 iken, Türkiye’de bu oran yüzde 14,5’tir. Fransa (yüzde 21,5) ve Macaristan’da (yüzde 21,5) toplam istihdam içinde kamu istihdamı oranı OECD ortalamasının üstünde, diğer Avrupa ülkelerinde ise altındadır.

  • Türkiye, Kamuda Kadın İstihdamının En Düşük Olduğu Ülkelerden Biri: Kamuda İstihdamın Sadece Yüzde 25’i Kadın!

Türkiye’de kadınların istihdama katılımı, OECD ve Avrupa ülkelerinin çoğundan azdır. Türkiye’de kadınların toplam istihdam içindeki oranı yüzde 26,6 iken kamu istihdamında kadın oranı yüzde 25’dir.

  • Kamu İstihdamında En Fazla Artış “Sözleşmeli Personel” ve “Sürekli İşçilikte”.

2015 yılında kamu istihdamının yüzde 82’sini memurluk, yüzde 4,2’sini sözleşmeli personel istihdamı oluştururken; 2021 yılında kamu istihdamında memur oranı yüzde 61,5’e gerilemiş, sözleşmeli personel istihdam oranı ise 6,6 puan artarak yüzde 10,8’e yükselmiştir. 2022 yılının ilk çeyreğinde ise memurluk yüzde 61’e düşerken sözleşmeli personel istihdamı 11,5’e çıkmıştır. Sürekli işçiliğe baktığımızda ise, sürekli işçiliğin yüzde 9,3’ten yüzde 24,4’e yükseldiğini görmekteyiz.

  • Genel İşler İşkolunda İstihdam Edilen Her 10 Kişiden 6’sı Belediyelerde, 4’ü Şirketler veya Konut İşlerinde Çalışıyor.

İşkolunda istihdamın ağırlıklı olarak belediyelerde çalışan işçilerden oluştuğunu görmekteyiz. Belediyelerde çalışan işçiler, 598 bin 749 kişi ile işkolunun yüzde 64,2’sini oluşturmaktadır. Belediye işçileri dışında kalan şirketlerde veya konut hizmetlerinde çalışan işçiler ise, 352 bin 605 kişi ile işkolunun yüzde 35,7’sini oluşturmaktadır.

  • Belediyelerde Sürekli İşçilik 2015 Yılından 2022 Yılına Kadar Yüzde 35 Azaldı, Belediye Şirket İşçiliği Yüzde 500 Arttı!

2015 yılında belediyelerde işçi olarak çalışanların (sürekli, şirket, geçici) sayısı 113 bin 934 iken 2022 yılında 600 bine yaklaşmıştır.  Belediyelerde sürekli işçilik 2015 yılından 2022 yılının ilk çeyreğine kadar yüzde 35 azalmıştır. Belediye şirketlerinde çalışanların sayısı 2016 yılında 90 bin iken 2022 yılının ilk çeyreğinde yüzde 497 artarak 538 bin 950 olmuştur.

  • 2016 Yılından İtibaren En Az 700 Belediye İşçisi İş Cinayeti Nedeni ile Hayatını Kaybetti.

İş kazası sonucu hayatını kaybeden belediye işçisi sayısı da işçi sağlığı ve güvenliğine yönelik önlemlerin alınmaması dolayısıyla her geçen yıl arttı. İSİG Meclisi verilerine göre 2016 yılından 2022 yılının ilk 7 ayına kadar en az 697 belediye işçisi iş cinayetleri nedeni ile hayatını kaybetti.

Rapora erişmek için görsele tıklayınız