Covid-19 Araştırmaları

covıd-19: son gelişmeler

Covid-19 ile ilgili dünyada ve Türkiye’de son gelişmeler, veriler, açıklamalar ve öneriler

Dünya Sağlık Örgütü

Dünya Sağlık Örgütü'nün Covid-19 ile ilgili verileri

Türk Tabipleri Birliği

TTB-UDEK Koronavirüs Çalışma Grubu

Sağlık Bakanlığı

Sağlık Bakanlığı'nın Türkiye'de Covid-19 ile ilgili verileri

Covid-19 DİSK Raporları

DİSK-AR tarafından Türkiye çapında yapılan Covid-19’un DİSK üyesi işçilere dönük etkilerine ilişkin alan araştırmasının sonuçları

(Haziran 2020)

Covid-19’un DİSK üyesi işçilere yönelik etkisine ilişkin sendika genel merkezleri ile şubeler ve işyerlerinden derlenen bilgilere dayalı rapor 

(16 Nisan 2020)

Covid-19’un DİSK üyesi işçilere yönelik etkisine ilişkin sendika genel merkezleri ile şubeler ve işyerlerinden derlenen bilgilere dayalı rapor

(20 Nisan 2020)

Covid-19’un DİSK üyesi işçilere yönelik etkisine ilişkin sendika genel merkezleri ile şubeler ve işyerlerinden derlenen bilgilere dayalı rapor

(27 Nisan 2020)