BİSAM “Covid, medya ve ekonomi politikaları raporu” yayımlandı!

Sosyal medya işçilerin birincil haber kaynağı haline geldi. Haberleri öncelikli olarak basılı gazetelerden izleyenler yok denecek kadar az. İşçiler Covid-19 sürecinde ekonomik alanda tedbirlerden memnuniyetsiz. Haberlerin takip edilme kanalına göre memnuniyet anlamlı düzeyde değişiyor. Televizyon tercihinde Fox Tv, gazete tercihinde Sözcü gazetesi öne çıkıyor. Öncelikli haber kaynağı televizyon olanlar etkilenmeye daha açık. Birleşik Metal-İş Sınıf Araştırmaları Merkezi (BİSAM) tarafından yapılan ve 1.068 Birleşik Metal-İş üyesini kapsayan araştırmanın ön raporu bugün yayımlandı. Araştırmanın ayrıntılı sonuçları ayrıca bilimsel makale olarak yayımlanacak. Raporun tam haline erişmek için tıklayınız.

Metal Sektöründeki Salgın Ciddi Boyutlara Ulaştı!

Birleşik Metal-İş’in örgütlü olduğu işyerlerinin dörtte üçünde aktif vaka var. Kimi işyerlerinde ise Covid-19 tanısı konulmuş işçi oranı %30’a ulaştı. İmalat sanayinde aktif vaka sayısı en az 112 bin. İmalat sanayinde 3 milyon 280 bin işçi, çalışma ortamından kaynaklı yakın salgın riski altında çalışmaktadır. Birleşik Metal-İş’in oranı nüfusu temsil etseydi; vaka sayısı 2 Milyon 162 bin olacaktı.                         DİSK Birleşik Metal-İş sendikası 20 Kasım 2020 günü İstanbul Tabip Odası’nda gerçekleştirdiği “Fabrikalarda Covid-19 Gerçeği” başlıklı basın toplantısında Birleşik Metal-İş Sınıf Araştırmaları Merkezi (BİSAM)tarafından hazırlanan ve salgının metal işkolunda geldiği vahim noktayı…

Covid-19 işçileri nasıl etkiledi?

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi’nin (DİSK-AR) DİSK üyesi işçilere yönelik, “Covid 19 İşçileri Nasıl Etkiledi?” başlıklı alan araştırmasının sonuçları, 8 Temmuz 2020 Çarşamba günü İstanbul Tabip Odası’ndaki basın toplantısıyla paylaşıldı. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, DİSK Genel Sekreteri Adnan Serdaroğlu, DİSK Yönetim Kurulu üyesi Seyit Aslan ve sendikalarımızın yöneticilerinin de katıldığı basın toplantısında Covid-19 döneminde işçilerin gelirlerinin azaldığı, borçlarının ve kaygılarının arttığı vurgulandı. DİSK Genel Sekreteri Adnan Serdaroğlu basın toplantısının açılışında yaptığı açıklamada, Covid-19’un etkileri sürerken işçilerin haklarına yönelik saldırıların sürdüğünü, önümüzdeki dönem gerek pandemiye gerekse bu saldırılara karşı önümüzde yoğun bir mücadele dönemi olduğunun altını çizdi. DİSK-AR’ın…

Emek Araştırmaları (2016-2019) kitabı e-kitap olarak yayımlandı

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi (DİSK-AR) tarafından hazırlanan “Emek Araştırmaları (2016-2019)” başlıklı çalışma e-kitap formatında yayınlandı. Emek Araştırmaları (2016-2019) adlı DİSK-AR kitabında DİSK-AR tarafından 2016-2019 yıllarında yapılan çeşitli araştırmalardan seçilmiş bir derleme yer alıyor. Kitapta Ekonomik Kriz ve Emeğin Durumu, Sendikalaşma Araştırması, Asgari Ücret Gerçeği, OHAL ve Başkanlık Rejiminin Çalışma Hayatına Etkileri, AKP Döneminde Emek, Türkiye’de Emeklilerin Durumu, Başkanlık ve Parlamenter Rejimlerde İşçi Hakları, Kiralık İşçilik Raporu ve Türkiye’nin ILO Karnesi başlıklı araştırmalar yer almaktadır. Kitabın editörlüğünü Aziz Çelik, araştırma çalışmalarını Deniz Beyazbulut, Zeynep Kandaz ve Meliha Kaplan yürüttü. Kitaba PDF formatında ulaşmak için aşağıdaki görsele tıklayınız:

Covid-19 ile Mücadelede İşsizlik Sigortası Fonunun Önemi

İşsizlik Sigortası Fonu Covid-19 ile mücadelede etkin bir biçimde kullanılmıyor. Sendikaların, toplumsal örgütlerin ve muhalefetin ısrarlı taleplerine rağmen Hükümet, İşsizlik Sigortası Fonu’nu ve onun sağladığı araçları etkili ve sonuç alıcı biçimde kullanmıyor.