DİSK-AR Dergisi 5. Sayısı Yayımlandı!

DİSK-AR Dergisi 5. Sayısı Yayımlandı! DİSK-AR dergisinin “Sendikal mücadelede politikalar ve tartışmalar” odaklı 5. sayısı çıktı. Bu sayının dosya konusunu “metal fırtına” oluşturuyor. Derginin basılı formatında sehven yapılan bir hatayla ilgili DİSK-AR Yayın Kurulu, WEB baskısı için bir açıklama yayımladı: Sayın okurlarımız, 5. sayımızda yer alan “Tez Özetleri” bölümünde, Onurcan Taştan’ın “Neoliberal Stratejide Sosyal Politikanın Konumu” başlıklı yüksek lisans tezinin tanıtımına yer verilmiştir. Tanıtım yazısında, yanlışlıkla, tezin 2015 PROF. DR. Cahit Talas Sosyal Politika Ödülü Övgüye Değer Çalışma Ödülü’ne layık görüldüğü ve tezin “doktora tezi” olduğu  belirtilmiştir. Sözü geçen yanlışlık için, tez yazarından ve sizlerden özür dileriz. 2015 PROF. DR. Cahit Talas Sosyal Politika Ödülleri jürisi…

DİSK-AR Dergisinin 4. Sayısı Yayımlandı!

DİSK-AR Dergisinin 4. Sayısı Yayımlandı! Dergimizin ilk sayısında “Ücret” konusunu, ikinci sayısında “Taşerondan Kiralık İşçiliğe: Yeni İstihdam Biçimleri”ni Üçüncü sayımızda “Kapitalizmin Krizi ve İşçi Sınıfı”nı mercek altına yatırmıştık. “İşçi Sınıfı ve Göç” konulu 4. sayımız yayımlandı. Günümüzde uluslararası göç süreçleriyle ortaya çıkan işçi sınıfının ve işçi hareketinin hem karşı karşıya kaldığı hem de yüzleşmek zorunda olduğu oldukça önemli sorunlar bulunmaktadır. Bir yandan savaş, siyasal baskılar ve yoksulluk neticesinde ülkelerinden göç etmek zorunda kalmaları, diğer yandan gittikleri ülkelerde karşılaştıkları ırkçı, ayrımcı, dışlayıcı toplumsal pratikler, devletlerin şiddete varan uygulamaları karşısında çaresiz kalmaları ve kapitalist üretim ilişkilerinde en ağır koşulları yaşamak zorunda bırakılmaları göçmenlerin…

DİSK-AR Dergisi 3. Sayısı Yayımlandı!

DİSK-AR Dergisi 3. Sayısı Yayımlandı! Dergimizin ilk sayısında Ücret konusunu, ikinci sayısında ise Taşerondan Kiralık İşçiliğe: Yeni İstihdam Biçimleri’ni mercek altına yatırmıştık. “Kapitalizmin Krizi ve İşçi Sınıfı” başlıklı üçüncü sayımızın tamamını PDF olarak okuyabilirsiniz.  

DİSK-AR Dergisi 2. Sayısı Yayımlandı!

DİSK-AR Dergisi 2. Sayısı Yayımlandı! Dergimizin ilk sayısında Ücret konusunu ele almıştık. Bu sayımızda ise Taşerondan Kiralık İşçiliğe: Yeni İstihdam Biçimleri’ni mercek altına yatırıyoruz.  

DİSK-AR Dergisi 1. Sayısı Yayımlandı!

DİSK-AR Dergisi 1. Sayısı Yayımlandı! Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) bünyesinde faaliyetlerini sürdüren DİSK Araştırma Enstitüsü’nün (DİSK-AR) yayın organı olan DİSK-AR dergisi uzun bir süre sonra yeniden yayın hayatına başladı. DİSK-AR, 12 Eylül askeri darbesi öncesinde ve DİSK’in yeniden faaliyete geçtiği 90’lı yıllarda Türkiye İşçi Sınıfı ve sendikal hareketi açısından önemli bir yol gösterici, adeta bir tür pusula işlevi görmüştü. Tarihi günlerden geçtiğimiz şu dönemde yeni DİSK-AR dergisi de bir yandan bu geleneği sürdüren, öte yandan günümüze özgü gelişmeleri ve dinamikleri de gözeten bir program çerçevesinde yayın hayatına yeniden başlayarak, bu bayrağı daha ileriye taşımayı hedefliyor. Mavi yakalısından beyaz…