Em-Ar “Kamuda ve Genel İşler İşkolunda İstihdam Raporu” yayımlandı

DİSK üyesi Genel-İş Araştırma Dairesi Emek Araştırma tarafından hazırlanan “Kamuda ve Genel İşler İşkolunda İstihdam Raporu” 1 Kasım 2023 tarihinde yayımlandı. Kamu harcamalarına ayrılan pay, bir toplumun eğitim, sağlık gibi kamusal hizmetlere erişimini, faydalanmasını ve yaşam kalitesini yansıtır. Ülkelerin, genellikle GSYH’lerinin yaklaşık yarısını kamu harcamalarına ayırdıklarını görmekteyiz. “Kamu harcaması”, devleti temsilen hükümet, yerel yönetimler ve diğer kamu kurumları tarafından yapılan harcamaları içerir. Bu harcamalar genellikle kamu hizmetleri sağlama, altyapı geliştirme, eğitim, sağlık, savunma ve güvenlik gibi alanlarda gerçekleşir. Kamu harcamalarının, bir ülkenin ekonomik büyümesi, istihdamı, refahı ve sosyal güvenliği üzerinde önemli bir etkisi vardır. Ancak, Türkiye’de bu politikaların hayata geçirilmesi…

em-ar / genel-iş “kamuda ve genel işler işkolunda istihdam” raporu yayımlandı!

Genel-İş Emek Araştırma Dairesi (em-ar) tarafından her yıl düzenli olarak hazırladığı “Kamuda ve Genel İşler İşkolunda İstihdam” raporu 2022/Eylül yayınlandı. Araştırma raporuna erişmek için tıklayınız Raporda öne çıkan bulgular şöyle: Türkiye’de Sosyal Devlet Anlayışı Çöktü: OECD Ülke Ortalamasında GSYH İçinde Genel Kamu Harcamalarının Oranı Yüzde 48,47 iken Türkiye’de Bu Oran Yüzde 35,8! OECD ortalamasına göre GSYH içinde genel kamu harcamalarının oranı yüzde 48,47 iken, Türkiye’de bu oran yüzde 35,88’dir. Fransa’da (yüzde 59,4), Yunanistan (yüzde 56,8), İtalya (yüzde 55,5), Almanya (yüzde 51,4) ve İspanya’da (yüzde 50,6) GSYH’nin yarısından fazlası kamu harcamalarına ayrılmaktadır. Kamuda İstihdam Yetersiz: Türkiye’de Kamu İstihdamı Oranı, OECD Ortalamasının…

em-ar Kadın Emeği Raporu yayımlandı!

Genel-İş Emek Araştırma Dairesi (em-ar) tarafından her yıl 8 Mart’ta hazırlanan Kadın Emeği Raporu 1 Mart 2022’de yayımlandı. Yaşamın her alanında eşitsizlikle mücadele etmek zorunda bırakılan kadınların iş yaşamını mercek altına aldığımız bu rapor, eşitsizliğin derinliği ve sonuçlarını göstermesi bakımından çarpıcı veriler içermektedir. Rapora erişmek için tıklayınız. Rapordan özet bulgular şöyle: OECD ülkeleri ortalamasında istihdamda cinsiyet açığı yüzde 14,5; AB ülkeleri ortalamasında yüzde 10 iken, Türkiye’de yüzde 39,1! Türkiye kadın işsizlik oranının en yüksek olduğu ülkelerden biri! Genç kadın işsizliği resmi verilerin 2 katı! 13,3 milyon kadın ücretsiz bakım emeği verdiği için çalışma hayatına katılamıyor! Her 10 kadından 3’ü kayıt…