Emek araştırma 2023/1 yayımlandı!

DİSK üyesi Genel-İş’in ulusal ve hakemli yayın organı olan Emek Araştırma’nın 23. sayısı (Haziran 2023/1) yayımlandı. Editörlüğünü Prof. Dr. Gamze Yücesan Özdemir’in yaptığı derginin bu sayısı “Doğa Olaylarından Toplumsal Felaketlere” başlığıyla çıktı. Dergi’nin tüm sayılarına elektronik ortamda ulaşılabiliyor. Dergiye erişmek için görseli tıklayınız. Emek Araştırma Dergisi’nin 2023/1 sayısında aşağıdaki makaleler yer alıyor: Editörden Gamze YÜCESAN-ÖZDEMİR Deprem Sonrası İşyerlerinde İşçi Sağlığı: Çalışmaktan Kaçınma Hakkı ve İşin Durdurulması Üzerine Hatırlatmalar Denizcan Kutlu Kahramanmaraş ve Hatay Depremleri: Varlıkla Yokluk Arası Bir Sosyal Koruma Ömer Ceylan İşkolu Barajından Muafiyet Uygulaması ve Endüstri İlişkilerine Etkileri (2013-2020) Mehmet Onat Öztürk, Aziz Çelik Türkiye İstatistik Kurumu Gelir ve…

em-ar / genel-iş “kamuda ve genel işler işkolunda istihdam” raporu yayımlandı!

Genel-İş Emek Araştırma Dairesi (em-ar) tarafından her yıl düzenli olarak hazırladığı “Kamuda ve Genel İşler İşkolunda İstihdam” raporu 2022/Eylül yayınlandı. Araştırma raporuna erişmek için tıklayınız Raporda öne çıkan bulgular şöyle: Türkiye’de Sosyal Devlet Anlayışı Çöktü: OECD Ülke Ortalamasında GSYH İçinde Genel Kamu Harcamalarının Oranı Yüzde 48,47 iken Türkiye’de Bu Oran Yüzde 35,8! OECD ortalamasına göre GSYH içinde genel kamu harcamalarının oranı yüzde 48,47 iken, Türkiye’de bu oran yüzde 35,88’dir. Fransa’da (yüzde 59,4), Yunanistan (yüzde 56,8), İtalya (yüzde 55,5), Almanya (yüzde 51,4) ve İspanya’da (yüzde 50,6) GSYH’nin yarısından fazlası kamu harcamalarına ayrılmaktadır. Kamuda İstihdam Yetersiz: Türkiye’de Kamu İstihdamı Oranı, OECD Ortalamasının…

Emek Araştırma 2022/1 yayımlandı!

DİSK üyesi Genel-İş’in ulusal ve hakemli yayın organı olan Emek Araştırma’nın 21. sayısı (Haziran 2022/1) yayımlandı. Editörlüğünü Prof. Dr. Gamze Yücesan Özdemir’in yaptığı derginin bu sayısı “Sosyal Hizmetler ve Bakım Emeği” başlığıyla çıktı. Dergide “Etik Bir Sorun Olarak ‘Bakım Açığını’ Kapatmak: Palyatif Bir Çözüm mü, Evrensel Bakım mı?”, “Ücretlendirilmeyen Bakım Emeğinin Dağılımında Devletin Katılımcı Rolü: Güney Kore Örneğinde Çocuk Bakımına İlişkin Politikalar”, “Neoliberal Birey ve Özbakım Emeği”, “İzmir’de Ev Hizmetlerinin “Yeni Portreleri”: Suriyeli Kadın Göçmenler”, “Türkiye’de Gelir Grupları ve Hanehalkı Yapısı Çerçevesinde Maddi Yoksunluk”, “Emek Gelirlerinde Asgari Geçim İndiriminin Etkinliği Üzerine Karşılaştırmalı Bir Analiz”, “Türkiye’de İtfaiye Hizmetinin Anatomisi: Envanter Çalışmasından…

Gelir Eşitsizliği ve Yoksulluk Raporu-4 yayımlandı!

Kişi başına milli gelir Cumhuriyet tarihinde ilk kez üst üste 7 yıl azaldı! Türkiye, gelir eşitsizliğinde Avrupa’da ilk sırada! Halkın yüzde 58’i borçlu! Kadınlar, erkeklere göre daha yoksul! Çalışan her 10 kişiden biri yoksul! Genel-İş Emek Araştırma Dairesi tarafından hazırlanan Gelir Eşitsizliği ve Yoksulluk Raporu‘nun dördüncüsü 2 Şubat 2022’de yayımlandı. Gelir Eşitsizliği ve Yoksulluk Raporu’nda; işçilerin, emekçilerin, gençlerin, kadınların ve çocukların insanca yaşam koşullarından uzak; büyüyen gelir eşitsizliğiyle derinleşen sosyal adaletsizlik, yoksulluk ve yoksunluk içerisinde en temel ihtiyaçlarını bile karşılayamaz hale geldiği tespit edilmiştir.

Türkiye’de Genç İstihdam raporu yayımlandı

DİSK/Genel-İş sendikası Araştırma Dairesi’nin “Türkiye’de Genç İstihdam” isimli raporu 8 Temmuz 2021 tarihinde yayımlandı. Araştırmada öne çıkan başlıklar şöyledir: Türkiye’de Genç İstihdamı Azalış Eğiliminde; Genç Kadınların İstihdama Katılımı, Genç Erkeklerin Yarısı Kadar! Türkiye’de genç istihdamı, OECD üye ülke ortalamasının altındadır. OECD’de yüzde 39,6 olan genç istihdam oranı, Türkiye’de 2020 yılı 1.çeyrekte yüzde 30,9 iken, 2021 yılı 1. çeyreğinde yüzde 30,6’ya gerilemiştir. Genç kadın istihdamı ise cinsiyete dayalı ayrımcı politikalar nedeniyle oldukça düşüktür. 2021 yılı 1. çeyreğinde genç erkek istihdamı yüzde 41, iken, genç kadın istihdamı sadece yüzde 19,6 düzeyindedir. Geniş Tanımlı Genç Kadın İşsizlik Oranı Yüzde 52,4! En fazla işsizlik…

Salgınının DİSK/Genel-İş üyeleri üzerindeki etkileri araştırması yayımlandı

Genel-İş Araştırma Dairesi tarafından hazırlanan “Covid-19 Salgınının DİSK/Genel-İş Üyeleri Üzerindeki Etkileri Araştırması” 16 Eylül 2020 tarihinde yayımlandı. Dünya’yı etkisi altına alan COVID-19 salgını halk sağlığı açısından büyük bir tehdit oluşturmanın yanı sıra çalışanlar açısından da önemli bir ekonomik tehdit oluşturdu. Salgın bazı işyerlerinde faaliyetlerin tamamen ya da geçici olarak durmasına ve çalışanların işsiz kalmasına yol açtı. Salgın ile birçok işyerinde çalışma saatleri azaltıldı, uzaktan çalışma modeline geçildi. Kısa çalışma ya da ücretsiz izne çıkarma gibi uygulamalarla çalışma yaşamında değişiklikler oldu. Genel-İş Araştırma Dairesi tarafından hazırlanan araştırma Haziran 2020’de yürütülen ve tüm DİSK üyelerini kapsayan alan araştırmasının genel hizmetler işkolunda ilişkin verilerine…