Emek Çalışmaları Topluluğu tarafından hazırlanan “Uluslararası Grev Raporu” yayımlandı!

Emek Çalışmaları Topluluğu tarafından hazırlanan Uluslararası Grev Raporu yayımlandı. 2022 yılında altı ülkede (Amerika Birleşik Devletleri, Brezilya, Çin, İtalya, Şili ve Türkiye) gerçekleşen  grevlere ilişkin verileri bir araya getiren rapor, işçilerin örgütlü mücadelelerini daha iyi yansıtmak, bunun için de grev faaliyetlerine ilişkin daha doğru veriler sağlamayı amaçlıyor.   Rapora ulaşmak için görsele tıklayınız.

AKP döneminde 194 bin işçinin grevi yasaklandı!

AKP Döneminde Yasaklanan Grevlere Bir Yenisi Eklendi 9 Ekim 2020 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 3077 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile Petrol-İş sendikasının örgütlü olduğu İş Bankası/Şişecam grubuna ait Soda Sanayii AŞ’de uygulanmak üzere alınan grev kararı 60 gün süreyle ertelendi (yasaklandı). Böylece AKP döneminde yasaklanan grevlere bir yenisi eklendi. Soda Sanayii AŞ’deki grev 2 yıl önce de ertelenmişti. Erteleme (yasaklama) gerekçesi olarak grevin genel sağlığı ve milli güvenliği bozucu nitelikte görülmesi gösterildi. Yasaklanan grev 557 sendika üyesini kapsıyor. Bu yasaklama ile birlikte AKP döneminde grev hakkı engellen işçi sayısı 194 bini aştı. Bilindiği gibi 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi…

Sendikalaşma, Toplu İş Sözleşmesi ve Grevlerde Vahim Tablo

İşçilerin yüzde 90’ı sendikasız, yüzde 93’ü toplu sözleşmesiz Grevler dibe vurdu Türkiye OECD’nin en kötüsü Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Dairesi (DİSK-AR) tarafından yapılan Sendikalaşma Araştırması (2019) sendikalaşma, toplu iş sözleşmesi ve grevler konusundaki vahim tabloyu ortaya koyuyor. Araştırmaya göre Türkiye’de sendikalaşabilen işçilerin oranı yüzde 11 ile sınırlı kalırken, işçilerin sadece yüzde 7’si toplu iş sözleşmelerinden yararlanıyor.           Ocak 2019 Sendikalaşma Raporuna ulaşmak için görsele ya da linke tıklayınız Araştırma sendikalı işçi sayısındaki artışın yapay olduğunu ve sendikalaşan işçilerin ciddi bir bölümünün toplu iş sözleşmesinden yararlanamadığını gösteriyor. Memurlar hariç 16 milyon 254 bin işçinin sadece…

AKP Döneminde Emek

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) 16 yıllık iktidarı boyunca gerek yaptığı yasal düzenlemelerle gerekse izlediği politikalarla işçilerin ve çalışanların önemli hak kayıpları yaşamasına yol açtı. 2003 yılında İş Kanunu’nu değiştiren AKP, çalışma hayatının esnekleşmesine ve güvencesiz çalışma biçimlerinin yaygınlaşmasına yol açtı. İş Kanunu yasalaşırken iş güvencesine ilişkin düzenlemeler daraltıldı. AKP hükümeti ilk yıllarında kamuda güvenceli çalışmayı yasal olarak sona erdirmeyi hedefleyen Kamu Yönetimi Temel Kanunu’nu çıkartmayı başaramayınca, kamuda taşeron işçi çalıştırmayı kolaylaştıran düzenlemeler yaptı. AKP dönemiyle birlikte kamuda taşeron işçi çalıştırma tırmanışa geçti ve bir milyona yaklaştı.  AKP döneminde taşeron uygulamaları özel sektörde de yaygınlaştı. AKP’nin sosyal devleti tahrip eden…