Türkiye işgücüne dahil olmayan nüfusta Avrupa birincisi!

Covid-19 döneminde işgücüne dahil olmayan nüfus arttı! Türkiye, Avrupa’da 15-64 yaş arası işgücüne dahil olmayan nüfusun en yüksek olduğu ülke! AB ortalamasında işgücüne dahil olmayan nüfusun oranı yüzde 27 iken Türkiye’de yüzde 45,1! Türkiye’de işgücüne dahil olmayan kadınların oranı yüzde 65! İşgücüne dahil olmayan kadınların oranı Türkiye’de AB ortalamasının 2 katı! Avrupa Birliği (AB) İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından 22 Haziran 2021’de hazırladığı “Share of people outside the Labour Force rose 2020” (İşgücü dışındakilerin payı 2020’de yükseldi) isimli araştırma raporu yayımladı. Verilere göre Covid-19 salgını nedeniyle 15-64 yaş arası işgücüne dahil olmayan nüfusun tüm dünyada artış eğiliminde olduğu görülüyor. Eurostat verilerine…