İş güvencesi ve kıdem tazminatı hakkı kağıt üzerinde!

İŞ GÜVENCESİ VE KIDEM TAZMİNATI HAKKI KAĞIT ÜSTÜNDE! İşten Çıkış Bildirgelerinin Yüzde 80’i Kıdem Tazminatı Ödenmeyecek Şekilde Düzenleniyor İş Güvencesi Kâğıt Üzerinde Kalıyor! İşten Çıkış Bildirgelerinin Büyük Bölümü Şaibeli İşçilerin Yarıya Yakını “İstifa” Etmiş Gözüküyor İşverenler İşçilerin Kıdemini Sıfırlamak İçin İstifa Ettiriyor! Rapora erişmek için tıklayınız Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi (DİSK-AR) yargı kararıyla SGK’den aldığı işten çıkış kodlarının dağılımına ilişkin bilgileri rapor haline getirdi. Bilindiği gibi DİSK-AR’ın işten çıkış bildirgelerinin dağılımı konusundaki bilgi edinme talebini reddeden SGK’ye karşı DİSK’in açtığı idari yargı davası sonucu mahkeme SGK’nin red kararını iptal etmişti. Mahkeme kararı doğrultusunda SGK’den alınan işten çıkış…