İş güvencesi ve kıdem tazminatı hakkı kağıt üzerinde!

İŞ GÜVENCESİ VE KIDEM TAZMİNATI HAKKI KAĞIT ÜSTÜNDE! İşten Çıkış Bildirgelerinin Yüzde 80’i Kıdem Tazminatı Ödenmeyecek Şekilde Düzenleniyor İş Güvencesi Kâğıt Üzerinde Kalıyor! İşten Çıkış Bildirgelerinin Büyük Bölümü Şaibeli İşçilerin Yarıya Yakını “İstifa” Etmiş Gözüküyor İşverenler İşçilerin Kıdemini Sıfırlamak İçin İstifa Ettiriyor! Rapora erişmek için tıklayınız Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi (DİSK-AR) yargı kararıyla SGK’den aldığı işten çıkış kodlarının dağılımına ilişkin bilgileri rapor haline getirdi. Bilindiği gibi DİSK-AR’ın işten çıkış bildirgelerinin dağılımı konusundaki bilgi edinme talebini reddeden SGK’ye karşı DİSK’in açtığı idari yargı davası sonucu mahkeme SGK’nin red kararını iptal etmişti. Mahkeme kararı doğrultusunda SGK’den alınan işten çıkış…

Çalışma yaşamında temel göstergeler

ÇAlışma yaşamına ilişkin temel veriler ve göstergeler

Kıdem Tazminatı ve BES’i Bırak, İşsizliğe Bak!

Kriz 1 Yılda 1 Milyon 259 Bin Yeni İşsiz Yarattı! İstihdam 2,2 Milyon Eridi! Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Dairesi (DİSK-AR) Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 15 Nisan 2019 günü açıkladığı Ocak 2019 dönemi Hanehalkı İşgücü   değerlendirdi. DİSK-AR’ın işsizlik ve istihdama ilişkin değerlendirmeleri aşağıda yer almaktadır. Ekonomik krizin istihdamda yarattığı tahribat giderek çok daha net biçimde görülüyor. İşsizlikte adeta bir deprem yaşanıyor. Son bir yılda işsiz sayısı 1 milyon 259 bin artarken, istihdam 872 bin kişi azaldı. Sanayi üretiminde ve büyümede yaşanan gerilemenin sonucu olarak işsizlikte sert bir tırmanış yaşanıyor. TÜİK’e göre Ocak 2018 döneminde yüzde 10,8 olan dar tanımlı…