OHAL Komisyonu Anayasa Mahkemesi ve yargı kararlarını çiğniyor!

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu 6 Kasım 2021’de yaptığı açıklamayla Anayasa Mahkemesi ve ceza mahkemeleri kararlarıyla aklanan barış bildirisi imzacısı bilim insanlarının başvuruları için OHAL Komisyonu tarafından red kararı verilmeye başlanmasının Anayasanın ihlali anlamına geldiğini vurguladı.  Aralarında emeğin haklarına yönelik bilimsel çalışmalar yapan ve DİSK-AR araştırmalarına emek veren çok sayıda bilim insanının da yer aldığı akademisyenlerle ilgili yargı kararlarının uygulanmasını ve üniversitedeki görevlerine dönmelerini talep eden açıklamanın tam metni aşağıda yer almaktadır: “OHAL Komisyonu Anayasa Mahkemesi ve yargı kararlarını çiğniyor!” Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu (OHAL Komisyonu) kamuoyunda Barış Akademisyenleri olarak bilinen ve “Bu Suça Ortak Olmayacağız” başlıklı bildiriyi imzaladıkları için üniversitelerden ihraç edilen akademisyenlerin…

Emek Araştırmaları (2016-2019) kitabı e-kitap olarak yayımlandı

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi (DİSK-AR) tarafından hazırlanan “Emek Araştırmaları (2016-2019)” başlıklı çalışma e-kitap formatında yayınlandı. Emek Araştırmaları (2016-2019) adlı DİSK-AR kitabında DİSK-AR tarafından 2016-2019 yıllarında yapılan çeşitli araştırmalardan seçilmiş bir derleme yer alıyor. Kitapta Ekonomik Kriz ve Emeğin Durumu, Sendikalaşma Araştırması, Asgari Ücret Gerçeği, OHAL ve Başkanlık Rejiminin Çalışma Hayatına Etkileri, AKP Döneminde Emek, Türkiye’de Emeklilerin Durumu, Başkanlık ve Parlamenter Rejimlerde İşçi Hakları, Kiralık İşçilik Raporu ve Türkiye’nin ILO Karnesi başlıklı araştırmalar yer almaktadır. Kitabın editörlüğünü Aziz Çelik, araştırma çalışmalarını Deniz Beyazbulut, Zeynep Kandaz ve Meliha Kaplan yürüttü. Kitaba PDF formatında ulaşmak için aşağıdaki görsele tıklayınız:

OHAL ve Başkanlık Emeğe Zararlıdır!

OHAL’in İkinci Yılının ve Başkanlık Rejiminin Çalışma Hayatına Etkileri     DİSK Raporu OHAL kötüye kullanıldı ve Anayasa ihlal edildi OHAL hukuk tanımadı KHK ile Anayasa hiçe sayıldı OHAL uygulaması çalışma hayatında ağır sonuçlar yarattı OHAL çalışma hakkını yok etti: 135 bin ihraç Adil ve etkin yargılanma yolu kapalı: OHAL komisyonu göstermelik! OHAL döneminde intiharlar: En az 57 intihar ve şüpheli ölüm 20 Temmuz 2016’da ilan edilen ve 7 kez uzatılan OHAL iki yıl sonra 19 Temmuz 2018’de kaldırıldı. Ancak OHAL’in kaldırılması demokratik hukuk devletine geçilmesi ve normalleşme anlamına gelmiyor. Gerek OHAL’in kalıcılaşmasını sağlayacak yasa değişiklikleri ve gerekse 24 Haziran…

OHAL Emeğe Zararlıdır!

Olağanüstü Hal ve Çalışma Yaşamı DİSK Raporu OHAL kötüye kullanılmış ve Anayasa ihlal edilmiştir OHAL uygulamasında hukuksal sınırlar aşılmıştır KHK’ler Anayasa hükmünde kararnamelere dönüşmüştür OHAL döneminde en yaygın ihlal edilen hak: Çalışma hakkı OHAL döneminde en az 36 kişi intihar etmiştir 1 yıllık OHAL uygulaması döneminde 5 büyük grev ertelenmiş/yasaklanmıştır OHAL uygulaması birinci yılını tamamladı. Bir yıllık uygulama OHAL’in Anayasa ve kanunda tanımlanan ve hükümetçe daha önce ilan edilen amacından saptığını, anayasal sınırlarını aştığını hatta Anayasa’yı askıya alan bir baskı rejimine yöneldiğini göstermiştir.  Darbeye ve darbecilere karşı yürütülecek mücadelenin hukuk devleti kurallarına bağlı kalarak yürütülmesi yaşamsal öneme sahiptir. Aksi halde…