DİSK Üyesi Sendikaların Akademik Yayınları

Çalışma ve Toplum Dergisi

DİSK üyesi Birleşik Metal-İş tarafından yayımlanan üç aylık hakemli akademik dergi. Çalışma ve Toplum, ULAKBIM endeksi tarafından taranmaktadır. Dergiye ulaşmak için görsele tıklayınız

Emek Araştırma Dergisi

DİSK üyesi Genel-İş tarafından yayımlanan 6 aylık hakemli dergi. emek Araştırma, ULAKBIM endeksi tarafından taranmaktadır. Dergiye ulaşmak için görsele tıklayın.

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi (DİSK-AR) Internet Sitesi