Bu sayfada DİSK’in ’80 öncesi yayımlanan süreli yayınları olan “DİSK gazetesi” ve “DİSK” dergisi yer almaktadır. ’90 sonrası DİSK süreli yayınlarına ulaşmak için tıklayınız.

Yayınların taranmasındaki  emeğinden dolayı Ergün İşeri’ye teşekkür ediyoruz.

Not: Eksik olan yayınlar zamanla taranarak paylaşılacaktır. 

DİSK Gazetesi Sayıları (1967-1970)

DİSK Dergisi Sayıları (1973-1980)

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi (DİSK-AR) Internet Sitesi