Bu sayfada DİSK’in ’91 sonrası yayımlanan süreli yayınları yer almaktadır. ’80 öncesi “DİSK gazetesi” ve “DİSK” dergisi sayılarına erişmek için tıklayınız.

Yayınların taranmasındaki  emeğinden dolayı Ergün İşeri’ye teşekkür ediyoruz.

Not: Eksik olan yayınlar zamanla taranarak paylaşılacaktır. 

DİSK’in Sesi (1992-2004)

DİSK’in Sesi Özel Sayıları (1992-2000)

DİSK Dergisi (’91 Sonrası)

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi (DİSK-AR) Internet Sitesi