Türkiye İşçi Sınıfı Görünümü Araştırması- 2021 Özet Sonuçları

Türkiye İşçi Sınıfı Görünümü Araştırması-2021 Özet Sonuçları  Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi (DİSK-AR) tarafından planlanan ve Friedrich Ebert Stiftung (FES) desteğiyle gerçekleştirilen, Türkiye işçi…