Türkiye İşçi Sınıfı Görünümü Araştırması- 2021 Özet Sonuçları

Türkiye İşçi Sınıfı Görünümü Araştırması-2021 Özet Sonuçları 

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi (DİSK-AR) tarafından planlanan ve Friedrich Ebert Stiftung (FES) desteğiyle gerçekleştirilen, Türkiye işçi sınıfının çalışma ve yaşam koşulları ile algı ve tutumlarını ortaya çıkarmayı hedefleyen ve Türkiye çapında bütün işçileri kapsayan Türkiye İşçi Sınıfı Gerçeği 2021 başlıklı saha araştırmasının özet sonuçları yayımlandı.

Türkiye İşçi Sınıfı Gerçeği 2021 araştırmasının içeriği Yöneylem Araştırma ile birlikte oluşturuldu. Türkiye İşçi Sınıfı Görünümü 2021 araştırması da 2017 araştırmasına benzer bir biçimde işçi sınıfının durumunu ortaya koymayı ve işkolu ve bölgesel ayrım gözetmeden tüm işçileri kapsaması hedeflendi.

Araştırmanın alan çalışması Yöneylem Araştırma tarafından gerçekleştirildi. Çalışma kapsamında 15 yaş ve üzeri ücretli çalışan toplam 2004 kişi Yöneylem Sosyal Araştırmalar Merkezi’ne ait anket uygulama programı kullanılarak yüz yüze (Computer Assisted Personal Interviewing-CAPI) gerçekleştirildi.

Araştırmanın ayrıntılı sonuçları bir kitap olarak önümüzdeki aylarda kamuoyuna sunulacaktır.

Araştırma raporuna ulaşmak için tıklayınız