Çalışabilir 65,4 milyon kişinin sadece 22,4 milyonu kayıtlı ve tam zamanlı istihdamda!

  • Kayıtlı Tam Zamanlı İstihdam (KATİ) sadece 22,4 milyon!
  • Çalışma çağındaki 65,4 milyon kişinin sadece 22,4 milyonu kayıtlı ve tam zamanlı işlerde çalışıyor!
  • 2023 3. çeyreğinde geniş tanımlı işsiz sayısı 8,6 milyon!
  • Her 100 kadından sadece 19’u kayıtlı ve tam zamanlı istihdamda!
  • Gerçek genç işsizliği yüzde 32,7, genç kadın işsizliği ise yüzde 42,7!
  • AKP gençlerde geniş tanımlı işsizliği 6 puan artırdı!

DİSK-AR İşsizlik ve İstihdamın Görünümü araştırması (2023 3. Çeyrek) yayımlandı. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2023 3. çeyrek dönemine ait Hanehalkı İşgücü Araştırması (HİA) 17 Kasım 2023’te yayımlandı. 2023 3. çeyrek dönemi Temmuz, Ağustos ve Eylül 2023 aylarını kapsıyor ve TÜİK’in yeni metodolojisine dayanıyor. Bilindiği gibi TÜİK, Mart 2021’den beri aylık ve üç aylık verileri ayrı ayrı açıklıyor. Aylık veriler daha sınırlı iken üç aylık veriler daha geniş bir kapsama sahiptir. DİSK-AR’ın araştırmasına ulaşmak için tıklayınız.

TÜİK, mevsim etkisinden arındırılmış istihdamda 2022 yılı 2. çeyrek ile 2023 yılı 2. çeyrek arasındaki bir yıllık dönemde 161 bin kişilik bir azalış olduğunu açıkladı. 2023 yılı 2. çeyreğinde 31 milyon 600 bin olarak açıklanan mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı 2023 yılı 3. çeyreğinde 31 milyon 724 bin olarak hesaplandı. 2023 3. çeyreğinde mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı ise yüzde 48,4 olarak gerçekleşti. Ancak TÜİK’in resmi istihdam verileri de tıpkı dar tanımlı işsizlik verileri gibi işgücü piyasasına ilişkin gerçeğin sadece sınırlı bir kısmını gösteriyor. İstihdam verileri tek başına istihdamın niteliği konusunda bilgi vermiyor. Bu nedenle alternatif işsizlik hesaplamaları yanında alternatif istihdam hesaplamalarına da ihtiyaç vardır.

TÜİK’in resmi istihdam oranı 2023 3. çeyrekte yüzde 48,4 olarak açıklanırken, DİSK-AR tarafından TÜİK verilerinden hareketle hesaplanan Kayıtlı Tam Zamanlı İstihdam (KATİ) oranı yüzde 34,3 olarak gerçekleşti. Kadınlarda resmi istihdam oranı yüzde 31,4 iken KATİ oranı yüzde 19,5 ve erkeklerde resmi istihdam oranı yüzde 65,8 olarak açıklanmışken KATİ oranı yüzde 49,4 olarak hesaplandı. Böylece KATİ oranı resmi istihdam oranından genelde 14,1 puan, kadınlarda 11,9 ve erkeklerde ise 16,4 puan düşük olarak gerçekleşti.

AKP’nin iktidara geldiği 2002 3. çeyreğinde gençlerde dar tanımlı işsizlik oranı yüzde 18,3 ve geniş tanımlı işsizlik oranı yüzde 26,1 idi. Gençlerde dar ve geniş tanımlı işsizlik arasındaki puan farkı 7,8’di. 2023 3. çeyreğinde ise gençlerde dar tanımlı işsizlik oranı yüzde 17,1 olarak açıklandı. TÜİK verilerinden yararlanarak hesapladığımız 15-24 yaş arası genç nüfusta geniş tanımlı işsizlik oranı ise 2023 yılı 3. çeyreğinde yüzde 32,7 olarak gerçekleşti. Geniş tanımlı genç işsizliği dar tanımlı genç işsizliğinden yaklaşık 15 puan fazla olarak gerçekleşti.