OECD İçinde En Düşük İstihdam Oranı Türkiye’de!

Geniş Tanımlı İşsizlik Yüzde 17!

Türkiye Güvencesiz İstihdamın Çok Yüksek Olduğu Ülkeler Arasında!

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Enstitüsü (DİSK-AR) Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK’in 15 Temmuz 2016 günü açıkladığı Nisan 2016 dönemi Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarını ve OECD’nin Temmuz 2016 tarihli İstihdam Görünüm Raporunu değerlendirdi:


İşsizlik ve İstihdamın Görünümü Raporuna ulaşmak için görsele tıklayınız

  • TÜİK’e göre 2016 Nisan ayında dar tanımlı işsizlik oranı 2015 yılının aynı dönemine göre 0,3 puanlık azalışla yüzde 9,3 oranında gerçekleşti. Geniş tanımlı işsizlik oranı yüzde 17 olarak olurken, geniş tanımlı işsizlerin sayısı 5 milyon 581 bin olarak gerçekleşti.
  • İşsizlikteki düşüş büyük ölçüde mevsimsel etkilerden kaynaklandı. Nitekim mevsimsel etkiler arındırıldığında işsiz sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre 8 bin kişilik artışla 2 milyon 938 bine yükseldi. Yine mevsimsel etkilerden arındırılmış tarım dışı işsizlik oranı Nisan 2016 döneminde bir önceki döneme (Mart 2016) göre değişmeyerek yüzde 11,5 olarak gerçekleşti.
  • Bir önceki aya göre (Mart 2016) istihdamda 645 bin kişilik artış yaşandı. İnşaatta 162 ve tarımda 259 bin kişi olmak üzere mevsimsel etkilerin yoğun olduğu sektörlerde toplam 421 bin kişilik istihdam artışı gerçekleşti. Böylece istihdam artışını inşaat ve tarım sektörü yüklenmiş oldu.
  • İşsizlikte son bir yılda yaşanan sınırlı düşüşte ve istihdamda yaşanan artışta hizmet sektörü ve kamu kesimi önemli bir rol oynadı. Kamu istihdamında 2015’in ilk çeyreğine göre 185 bin kişilik artış yaşandı.
  • Kayıt dışı istihdam oranında mevsimsel özelliklerin etkisiyle bir artış gözleniyor. Bir önceki ay (Mart 2016) yüzde 32,9 olan kayıt dışı istihdam oranı Nisan 2016’da yüzde 33,5’e yükseldi.