Türkiye’de Emeklilerin Durumu

Türkiye’de toplam emekli (pasif sigortalı) sayısı 12 milyon!

 • Türkiye’de toplam emekli sayısı 12 milyon!
 • Yaşlılık aylığı alan emeklilerin sayısı 8 milyon
 • Emeklilerin yüzde 61’i işçi emeklisi
 • Emeklilerin yüzde 71’i 56 ve daha yukarı yaşta
 • Asgari emekli aylığı asgari ücretin yüzde 28 altına geriledi
 • Çalışan ve iş arayan emekli sayısı 4 milyon civarında
 • AKP döneminde emekli aylıkları milli gelir artışının yüzde 34 gerisinde kaldı
 • Emekliler milli gelir artışından pay alamıyor
 • Hak sahiplerinin emekli aylıkları 225 TL’ye kadar düşüyor
 • Emeklilikte yaşa takılanlar mağduriyet yaşıyor
 • Farklı dönemlerde ama aynı koşullarda emekli olanların aylıkları arasında büyük eşitsizlikler var

Emekliler 12 milyonu aşan sayılarıyla en önemli toplumsal gruplardan birini oluşturuyor. 8 milyonu aşkın yaşlılık aylığı alan emekli ve 4 milyon civarındaki hak sahipleri ile birlikte emekliler ciddi geçim sıkıntıları yaşıyor.


Türkiye’de Emeklilerin Durumu raporuna ulaşmak için görsele tıklayınız

Sosyal güvenlik mevzuatında 2000’li yıllarda yapılan değişiklikler ve özellikle 2008 yılında yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu çalışanlar yanında emeklileri de oldukça olumsuz etkiledi.  Emekliliğe erişim hakkı 2008 yılından sonra daha da zorlaştı, emeklilik yaşı yükseldi, emekli aylığı elde etme koşulları zorlaştı ve emekli aylıkları düşmeye başladı. Emekliler 2000’li yıllarda giderek daha fazla ekonomik sıkıntı çekmeye başladılar. Emeklilikte yaşa takılanlar ve aynı koşullarda fakat farklı zamanlarda emekli olanların aylıkları arasındaki büyük eşitsizlik devam ediyor.

Türkiye’de Emeklilerin Durumu Raporu, Türkiye’de emeklilerin demografik yapısını, emekli aylıklarının büyüme oranları ile asgari ücret karşısındaki durumunu, emeklilerin yaşadıkları ekonomik sıkıntıları ve çalışan emeklileri ele almaktadır. Çalışma, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) verilerinden yararlanarak Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Dairesinin (DİSK-AR) tarafından hazırlanmıştır.