Covid-19 Salgınının DİSK/Genel-İş Kadın İşçileri Üzerindeki Etkileri Araştırması

DİSK/Genel-İş sendikası Araştırma Dairesi’nin “Covid-19 Salgınının Disk /Genel-İş Kadın İşçileri Üzerindeki Etkileri” isimli araştırması 4 Mart 2021 tarihinde yayımlandı.

Araştırmada öne çıkan sonuçlar şöyledir: 

Demografik Özellikler:

 • Kadın işçilerin yüzde 49’u 36-55 yaş aralığında, yüzde 45’i 26-35 yaş aralığındadır.
 • Kadın işçilerin yüzde 40,2’si yüksek öğrenimlidir.
 • Hanehalkı büyüklüğü 1-3 kişiden oluşmaktadır.

Çalışma Koşulları ve Ücret Düzeyleri:

 • Karantina sürecinde her 10 haneden 3’ünde işsizlik yaşandı.
 • Kadın işçilerin yüzde 70’inin salgın sürecinde çalışma biçimi değişti, yüzde 50’si işe dönüşümlü gitti.
 • Kadın işçilerin yüzde 38’inin geliri düştü.
 • Ücret eşitsizliği derinleşti.

İşçi Sağlığı:

 • Kronik rahatsızlığı olmasına rağmen uzaktan çalıştırılan kadın işçi oranı yalnızca yüzde 22!
 • Kendisinin veya çalışma arkadaşının covid-19’a yakalandığını belirtenlerin oranı yüzde 76!
 • İşçi sağlığı ve iş güvenliği önlemleri yetersiz!
 • Kadın işçiler sağlıkları için endişe duyuyorlar.

Salgın Sürecinde Ev İçi Sorumluluklar:

 • Salgın sürecinde ev içinde yaşanan öncelikli sorunlar; ev işleri, çocuk ve yaşlı bakımı oldu.
 • Salgında her 10 kadından 2’si ev içi sorumlulukları (yaşlı, çocuk bakımı gibi) nedeniyle izin aldı.
 • Salgında kadınların işyerinde çalışma süresi azalırken, evde çalışma süresi arttı.
 • Salgın sürecinde çocuk bakımı önemli bir sorun oldu.

Kadına Yönelik Şiddet:

 • Kadın işçilerin yüzde 68’i salgın sürecinde kadın ve çocuklara yönelik şiddetin arttığını belirttiler.
 • Salgın sürecinde kadın üyelerimizin yüzde 44’ü ev içinde tartışma ve çatışma yaşadı.
 • Kadın üyelerimizin yüzde 7’si şiddete uğradı.
 • Kadınların yüzde 64’ü psikolojik şiddete, yüzde 28’i ekonomik şiddete maruz kaldı.
 • İşyerlerinde de şiddet arttı: her 10 kadın işçiden 2’si işyerinde şiddete uğradı.

Sendika:

 • Türkiye’de sendikalarda kadınların temsiliyeti yetersiz!
 • Kadın işçilerin eylem ve etkinliklere katılımı düşük!
Araştırmaya ulaşmak için görsele tıklayınız.