Geniş işsiz sayısı 3 milyon artarak 10 milyonu aştı!

DİSK-AR İşsizlik ve İstihdamın Görünümü Raporu Yayımlandı

  •  Hem dar hem geniş tanımlı işsizlikte artış devam ediyor
  • Geniş tanımlı işsiz sayısı 10 milyonu aştı!
  • Geniş tanımlı işsiz sayısı bir yılda 3 milyon kişi arttı!
  • Geniş tanımlı işsizlik oranı yüzde 28,3!
  • Kadınlarda geniş tanımlı işsizlik oranı yüzde 35,6, erkeklerde ise yüzde 24,4.

TÜİK Şubat 2021 dönemi Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarını 12 Nisan 2021’de açıkladı. TÜİK, DİSK-AR’ın kullandığı metodolojiye benzer bir metodolojiyi atıl işgücü adı altında benimsedi.

TÜİK Şubat 2021 dönemi gösterge işsizlik oranı olarak ifade ettiği mevsim etkisinden arındırılmış dar tanımlı işsizlik oranını yüzde 13,4 ve TÜİK’in âtıl işgücü olarak adlandırdığı, DİSK-AR’ın ise geniş tanımlı işsizlik olarak ifade ettiği oran yüzde 28,3 olarak açıklandı. Böylece mevsim etkisinden arındırılmış dar tanımlı işsizlik oranı son bir yılda 0,8 puan ve bir aylık dönemde ise 0,7 puan arttı. Mevsim etkisinden arındırılmış geniş tanımlı işsizlik (âtıl işgücü) oranı ise son bir yılda 7,5 puan arttı ve bir aylık dönemde ise 1,2 puan azaldı.

Kaynak: TÜİK HİA, Şubat 2021. DİSK-AR.

TÜİK verilerine göre mevsim etkisinden arındırılmış dar tanımlı işsiz sayısı Şubat 2021 döneminde 4 milyon 236 bin olarak gerçekleşti. Böylece Şubat 2020’de 4 milyon 22 bin ve Ocak 2021’de 3 milyon 986 bin olan mevsim etkilerinden arındırılmış dar tanımlı işsiz sayısı bir yılda 214 bin kişi ve bir ayda 250 bin kişi arttı.

TÜİK verilerinden yaptığımız hesaplamaya göre mevsim etkisinden arındırılmış geniş tanımlı işsiz sayısı Şubat 2021’de 10 milyon 20 bin olarak gerçekleşti. Şubat 2020’de 7 milyon 70 bin ve Ocak 2021’de 10 milyon 511 bin olan mevsim etkisinden arındırılmış geniş tanımlı işsiz sayısında son bir yılda 2 milyon 950 bin kişi arttı.

Cinsiyete Göre Mevsim Etkisinden Arındırılmış İşsizlik Oranları (Şubat 2021) (Yüzde)

Kaynak: TÜİK HİA, Şubat 2021. DİSK-AR.

Cinsiyete göre işsizlik oranlarına bakıldığında kadın işsizliğinin tüm türlerde erkeklerden yüksek olduğu görülüyor. Mevsim etkisinden arındırılmış dar tanımlı işsizlik oranı erkeklerde yüzde 12,3 iken kadınlarda yüzde 15,6’dır.Dar işsizlikte kadınlar erkeklerden 3,3 puan yüksek iken, geniş tanımlı işsizlikte kadınlar erkeklerden 11,2 puan daha yüksektir. Tüm işsizlik türlerinde kadın işsizliğinin çok daha yüksek olduğu dikkat çekmektedir.

DİSK-AR’ın Şubat 2021 dönemi İşsizlik ve İstihdamın Görünümü raporuna ulaşmak için görsele tıklayınız.