ILO’dan yeni rapor: Salgın eşitsizliği ve yoksulluğu derinleştiriyor

ILO Dünyada İstihdam ve Sosyal Görünüm: Eğilimler 2021 raporu yayımlandı

Salgın Eşitsizliği ve Yoksulluğu Derinleştirmeye Devam Ediyor!

2020’de çalışma saatlerinde yüzde 8,8’lik bir azalma yaşandı.

2020’de kadın istihdamı yüzde 5 gerilerken, erkek istihdamı yüzde 3,9 geriledi.

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), 2 Haziran 2021 günü Dünyada İstihdam ve Sosyal Görünüm: Eğilimler 2021 adlı raporu yayımladı. Rapor, ILO Araştırma Departmanı İşgücü Piyasası Eğilimleri ve Politika Değerlendirme Birimi tarafından hazırlandı. ILO Raporu Covid-19 salgının istihdam üzerindeki tahrip edici etkisini ortaya koyuyor.

Covid-19 salgınının eşi benzeri görülmemiş bir tahribat yarattığı saptamasını yapan rapor, bu tahribatın derinleşeceği yönünde tahminlerde bulundu. Salgının, eşitsizliklerin derinleşmesi, insan onuruna yaraşır işlerin azalması ve yoksulluğun yayılması gibi etkileri miras bırakabileceği belirtildi.

Salgının farklı ülkelerde işgücü piyasalarına olan etkisini ortaya koyan raporda, salgının bugüne kadar yarattığı istihdam kaybının 2023’e kadar toparlanamayacağı belirtildi. ILO tahminlerine göre 2020’de çalışma saatlerinde yüzde 8,8’lik bir azalma yaşandı. Bu oran 255 milyon tam zamanlı iş kaybına denk geliyor. ILO, 2022 yılı için küresel işsizlik tahminini 205 milyon olarak açıkladı. Küresel işsizlik oranı yüzde 5,7 olarak hesaplandı. Bu oran en son 2013’te görüldü. Küresel işsizlik 2019’da 187 milyondu.

ILO, salgının neden olduğu istihdam yavaşlamasının 2021’in ikinci çeyreğinde istihdamın toparlanacağını öngörüyor. Ancak ülkelerin aşıya erişim olanakları ile mali destek paketlerinin yapısının değişmesi nedeniyle eşitsiz bir toparlanmanın olabileceğinin altı çiziliyor.

Salgın kadınları erkeklere göre daha fazla etkiledi. Küresel çapta 2020’de kadın istihdamı yüzde 5 gerilerken, erkek istihdamı yüzde 3,9 geriledi. Kadınlar salgın döneminde artan ev içi bakım yüklerinden dolayı işgücü piyasasından daha fazla çekildi. Salgın toplumsal cinsiyet rollerinin “yeniden geleneksel hale dönüşmesine” neden oldu.

Dünya genelinde genç istihdamı 2020’de yüzde 8,7 azaldı, aynı dönemde yetişkin istihdamı ise yüzde 3,7 azaldı. Gençlerin işgücü piyasası deneyimlerinin başlarında yaşanan bu gecikme ve aksamanın etkilerinin yıllarca sürebileceği belirtildi.

Raporun tam metnine erişmek için görsele tıklayınız