Temiz Giysi Kampanyası tarafından hazırlanan “Covid-19 Salgınının Tekstil Sektörü İşgücüne Etkisi” adlı araştırma yayımlandı

Covid-19 Salgınının Tekstil Sektörü İşgücüne Etkisi

“Maskeni Tak, Çalışmana Bak”

Temiz Giysi Kampanyası, Covid-19 salgınında tekstil sektöründe yaşanan sorunları belirlemeye yönelik bir araştırma raporu yayımladı. Prof. Dr. Saniye Dedeoğlu ile Dr. Öğr. Üyesi Aysun Danışman’ın kaleme aldığı araştırma tekstil sektöründe salgının çarpıcı etkilerini ortaya koyuyor.

Covid-19 Salgınının Tekstil Sektörü İşgücüne Etkisi Araştırması, Ocak 2020’de başlayan ve tüm dünyayı etkisi altına alan küresel salgınının tekstil sektörü işgücü üzerine etkilerini ele almaktadır. Çalışma, İstanbul’da gerçekleşen 60 tekstil işçisi görüşmesinden elde edilen bulgularla yazılmıştır. Görüşmeler İstanbul’un Bağcılar ve Güngören ilçelerinde yaşayan/çalışan 60 tekstil işçisiyle yapılmıştır.

Saha çalışmasından edinilen özet bilgiler şunlardır:

  • Görüşülen kişilerin çoğu Türkiye vatandaşı olup sekizi göçmen/mülteci işçidir. Görüşmecilerin yüzde 20’si kadın, yüzde 40’ı erkektir.
  • Görüşmecilerin yüzde 91,7’si lise altı eğitim düzeyine sahipken, ilkokul diplomasına sahip olmayanların oranı yüzde 26,7’dir.
  • Salgın tekstil işçisinin çalışma günlerinin kısalmasına neden olmuştur. Saha araştırmasında görüşülen kişilerin yüzde 66,7’si haftada beş gün çalışmaktadır.
  • Görüşmecilerin yüzde 93,5’i sendika üyesi değildir. Sendikaya üye olan işçilerin oranı ise yüzde 6,5’tir.
  • Salgın döneminde görüşmecilerin yüzde 88,5’i devletten yardım alamamış.
  • Görüşmecilerin yüzde 45,6’sı asgari ücret altı ücret alıyor.

Salgının tekstil sektöründeki etkilerine yönelik yapılan çalışmaya ulaşmak için  görsele tıklayınız.