em-ar Kadın Emeği Raporu yayımlandı!

Genel-İş Emek Araştırma Dairesi (em-ar) tarafından her yıl 8 Mart’ta hazırlanan Kadın Emeği Raporu 1 Mart 2022’de yayımlandı. Yaşamın her alanında eşitsizlikle mücadele etmek zorunda bırakılan kadınların iş yaşamını mercek altına aldığımız bu rapor, eşitsizliğin derinliği ve sonuçlarını göstermesi bakımından çarpıcı veriler içermektedir.

Rapora erişmek için tıklayınız.

Rapordan özet bulgular şöyle:

  • OECD ülkeleri ortalamasında istihdamda cinsiyet açığı yüzde 14,5; AB ülkeleri ortalamasında yüzde 10 iken, Türkiye’de yüzde 39,1!
  • Türkiye kadın işsizlik oranının en yüksek olduğu ülkelerden biri!
  • Genç kadın işsizliği resmi verilerin 2 katı!
  • 13,3 milyon kadın ücretsiz bakım emeği verdiği için çalışma hayatına katılamıyor!
  • Her 10 kadından 3’ü kayıt dışı çalıştırılıyor! 1,2 milyondan fazla kadın ise hem yarı zamanlı hem de kayıt dışı çalıştırılıyor.
  • Erkekler, kadınlardan yüzde 27,4 daha fazla kazanıyor.
  • Her 10 kadın işçiden sadece biri sendikalı: Kadın işçilerin sendikalaşma oranı yüzde 10 iken, erkeklerin yüzde 15,7’dir.
  • Kadınların en çok sendikalı olduğu işkolu: “Sağlık ve Sosyal Hizmetler”
  • Genel işler işkolunda sendikalı kadın işçi oranı yüzde 34,5!
  • Kamu görevlileri sendikalarında kadınların sendikalaşma oranı yüzde 56,6’dır!
Rapora erişmek için görsele tıklayınız.