SGK’ye karşı bilgi edinme davasını kazandık!

Sosyal Sigortalar Kurumunun (SGK) bilgi talebimiz reddetmesi üzerine açtığımız davayı kazandık.

Kod-29 yoluyla işten çıkarma, Covid-19 salgını sırasında işverenlerin iş sözleşmesi fesih yasağını delmek için başvurdukları bir yöntem olarak kamuoyunda yankı uyandırmıştı. DİSK-AR Kod-29’un yaygınlığını araştırmak için 6 Nisan 2021 tarihinde CİMER yoluyla SGK’ye başvurmuş ve 2015-2019 yılları arasında tüm işten çıkarma kodlarına göre işten çıkarılan işçilerin cinsiyetini ve sayısını talep etmişti.

SGK, 14 Nisan 2021 tarihli cevabında istenen bilgilerin özel bir çalışma, araştırma ve analiz gerektirdiğini ileri sürerek ve talep edilen bilgileri “kişisel veri ile ticari sır niteliğinde olan veri” kapsamında değerlendirerek bilgi vermeyi reddetmişti.

SGK’nin özel bir çalışma gerektirmeyen, ticari veya kişisel sır niteliği taşımayan verileri paylaşmaması üzerine DİSK tarafından Bilgi Edinme Değerlendirme Kuruluna başvurulmuştu. Kurul da 5 Mayıs 2021 tarihli ve 2021/707 sayılı kararı ile bilgi edinme talebimizi reddetmişti. Bunun üzerine DİSK, kararın hukuka aykırı olduğunu belirterek idare mahkemesinde kararın iptali için dava açtı.

Ankara 18. İdare Mahkemesi 2021/1753 esas ve 2022/919 no.lu kararı ile DİSK’in bilgi edinme talebinin SGK tarafından reddinin hukuksuz olduğuna ve dava konusu işlemin iptaline karar verdi.