Vergi ve kesintiler ücretleri nasıl kemiriyor?

 • İşçiler bir yandan yüksek enflasyon bir yandan gelir vergisi yükü altında eziliyor.
 • İşçiler ağustos ayından itibaren yüzde 27’lik üçüncü vergi dilimine girmeye başladı.
 • Temmuz ayında alınan ücret zamları vergiye gitti.
 • Ocak ayında 637 TL vergi ödeyen bir çalışan eylül ayında 2.342 TL vergi ödüyor
 • Ocak ayında yüzde 21 olan ücretlilerdeki vergi ve kesinti oranı ağustos ayından itibaren yüzde 31’e yükseldi.
 • Ocakta 2.175 TL olan vergi ve sigorta prim kesintisi toplamı mayısta 2.600 TL’ye, temmuzda 4.040 TL’ye ve eylülden itibaren ise 4.657 TL’ye yükseldi.
 • İşçilerin vergi yükünün artmasının iki temel nedeni var:
  1) Vergi oranları çok yüksek,
  2) Vergi tarife dilimleri düşük tutuluyor ve böylece çalışanlar kısa sürede bir üst dilime giriyor.
 • Taleplerimiz:
  • Gelir vergisi oranı ücretlilerde yüzde 10’a düşürülmelidir.
  • Vergi tarife dilimleri en az asgari ücret veya yeniden değerleme oranında artırılmalıdır
  • İşverenlere uygulanan 5 puan SGK prim desteği çalışanlara da uygulanmalıdır.
  • Damga vergisi kaldırılmalıdır.

Rapora erişmek için tıklayınız.

Yüksek enflasyon nedeniyle büyük alım gücü kaybı yaşayan işçilerin, eline geçen net ücretler de artan vergi ve kesinti yükü nedeniyle giderek düşüyor. İşçiler ağustos ve eylül aylarında temmuza göre daha düşük ücret alıyor. Bir yandan yüksek enflasyon bir yandan vergi ve kesintiler ücretleri kemiriyor. Gelir vergisi oranlarının yüksekliği ve vergi tarife dilimlerindeki adaletsizlik nedeniyle işçiler yılın ikinci yarısında giderek çok daha fazla vergi veriyor ve net ücretleri düşüyor.

2021 ve 2022 yıllarında yaşanan yüksek enflasyon nedeniyle çalışanlar çok daha hızlı biçimde ikinci ve üçüncü vergi dilimlerine girmeye başladı. Çalışanlar nisan ve mayıs aylarında ikinci vergi tarife dilimine (yüzde 20), ağustos ve eylül ayında ise üçüncü tarife dilimine (yüzde 27) giriyor ve ciddi kayıplara uğruyor.

Gelir vergisi tarife dilimleri ve bu dilimlere uygulanan kesinti oranları çalışanlar açısından büyük önem taşıyor. Vergi dilimleri ve oranları çalışanların hangi gelir düzeyinde ne kadar vergi ödeyeceğini belirliyor. Ülkemizde halen ücretliler açısından bir ayırım yapılmaksızın tek gelir vergisi tarife dilimi uygulanıyor.

Gelir vergisi tarife dilimleri ve oranları adil biçimde düzenlenmediğinden çalışanlar üzerindeki vergi yükü artıyor. Çalışanların yıl içinde aldığı ücret zammının önemli bir bölümü vergiye gidiyor. Alınan zamdan birkaç ay sonra artan vergiler nedeniyle net ücret düşüyor. Özellikle günümüzde yüksek enflasyon karşısında eriyen ücretlere bir darbe de vergi dilim ve oranları vuruyor.

Rapora erişmek için görsele tıklayınız.