Sosyal Haklar Sempozyumları Kitapları (2009-2016)

Sosyal Haklar Sempozyumları
2009-2016Sosyal haklar/sosyal insan hakları sempozyumları 2009-2016 yılları arasında ulusal ve uluslararası düzeyde  toplam 8 kez düzenlendi.  Konferanslar Prof. Dr. Mesut Gülmez’in başkanlığında çeşitli üniversitelerin Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümleri tarafından düzenlendi. Konferanslara sunulan bildiriler kitap olarak basıldı. Aşağıda konferans kitapları yer almaktadır.


 

2009

Uluslararası Sosyal Haklar Sempozyumu

Antalya, 2009

Antalya Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü

2010

Ulusal Sosyal Haklar Sempozyumu

Denizli, 2010

Pamukkale Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü

2011

Uluslararası Sosyal Haklar Sempozyumu

Kocaeli, 2011

Kocaeli Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü

2012

Uluslararası Sosyal Haklar Sempozyumu

Muğla, 2012

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü

2013

Uluslararası Sosyal Haklar Sempozyumu

Bursa, 2013

Ulusağ Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü

2014

Uluslararası Sosyal Haklar Sempozyumu

Eskişehir 2014

Anadolu Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü

2015

Uluslararası Sosyal Haklar Sempozyumu

Denizli, 2015

Pamukkale Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü

2016

Ulusal Sosyal Haklar Sempozyumu

Kocaeli, 2016

DİSK Birleşik Metal-İş Sendikası Kocaeli Şubesi

Bağımsız Düzenleme Kurulu

MESUT GÜLMEZ

Prof. Dr. Mesut Gülmez

Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamladı ve Fransa’da “Yönetim Bilimi” alanında doktora eğitimi aldı. 1981’de “Sosyal Siyaset” ve 1988’de “Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri” dallarında doçent ve profesör unvanlarını aldı.

Uluslararası sosyal politika ve çalışma ilişkileri tarihi alanında çok sayıda kitabı ve makalesi olan Gülmez uzun yıllar TODAİE ve AÜ SBF’de dersler verdi. 2009-2013 arasında, uluslararası ve ulusal düzeylerde dönüşümlü olarak düzenlenen Sosyal Haklar Sempozyumlarını başkanlığını yürüttü.