Emek Araştırmaları (2016-2019) kitabı e-kitap olarak yayımlandı

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi (DİSK-AR) tarafından hazırlanan “Emek Araştırmaları (2016-2019)” başlıklı çalışma e-kitap formatında yayınlandı. Emek Araştırmaları (2016-2019) adlı DİSK-AR kitabında DİSK-AR tarafından…

OHAL ve Başkanlık Emeğe Zararlıdır!

OHAL’in İkinci Yılının ve Başkanlık Rejiminin Çalışma Hayatına Etkileri     DİSK Raporu OHAL kötüye kullanıldı ve Anayasa ihlal edildi OHAL hukuk tanımadı KHK ile…

Başkanlık İşçiye Zararlıdır!

Başkanlık İşçiye Zararlıdır! Bu rapor ülkelerin siyasal rejimlerine göre temel işçi haklarını ve insani gelişme durumunu incelemektedir. Raporun amacı başkanlık ve parlamenter rejimlerde işçi haklarını…

Başkanlık İşçiye Zararlıdır!

Başkanlık ve Parlamenter Rejimlerde İşçi Hakları ve İnsani Gelişme Raporu Başkanlık rejimine sahip ülkelerde temel işçi hakları ve sendikal haklar daha yoğun biçimde ihlal ediliyor…