Türkiye İşçi Sınıfının Görünümü e-kitap olarak yayımlandı

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi (DİSK-AR) tarafından hazırlanan “Türkiye İşçi Sınıfının Görünümü” başlıklı çalışma e-kitap formatında yayınlandı.

Türkiye İşçi Sınıfının Görünümü başlıklı kitap Türkiye çapında yürütülen ve işçilerin yaşam ve çalışma koşulları ile kanaat, deneyim ve tutumlarını ortaya koymayı amaçlayan alan araştırmasının kapsamlı sonuçlarını içeriyor. Bu araştırmada ücret, geçim sıkıntısı, konut, kira, yıllık izin kullanımı, çalışma koşulları, çalışma süreleri, işçi sağlığı ve güvenliği, ayrımcılık, toplumsal cinsiyet, çalışma hayatı sorunlarına bakış, çalışma memnuniyeti,  sınıf aidiyeti ve sosyal yaşam gibi konularda ayrıntı sonuçlar yer alıyor.

Kitabın editörü: Doç. Dr. Aziz Çelik

Araştırma Koordinatörleri: Doç. Dr. Aziz Çelik ve Doç. Dr. M. Hakan Koçak

Yayına Hazırlayanlar: Deniz Beyazbulut ve Zeynep Kandaz

Katkıda Bulunan Yazarlar: Doç Dr. M. Hakan Koçak ve Dr. Ayten Semerci

IPSOSKoordinatörleri: Tonguç Çoban ve Semiha Feyzioğlu

Hazırlık Çalışmalarına Katkıda Bulunanlar: Kıvanç Eliaçık Tevfik Güneş, Meliha Kaplan, Umar Karatepe, Can Kaya ve Necdet Okcan

Tasarım: Cem Solmaz-Can Kaya

Kitaba PDF formatında ulaşmak için aşağıdaki görsele tıklayınız: