Tek taraflı ücretsiz izin iki ay daha uzatıldı

Tek taraflı ücretsiz izne çıkarılacak işçiler 2 ay daha 1.168 TL ile yaşamak zorunda bırakıldı. Ücretsiz izin uygulaması Nisan-Temmuz 2020 döneminde 2 milyon işçiyi kapsadı.

4 Eylül 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla ücretsiz izin uygulamasının 17 Eylül 2020’den itibaren 2 ay süreyle uzatılmasına karar verildi. Böylece işçiler 2 ay daha işten çıkarılamayacak ancak işverenler işçileri tek taraflı olarak ücretsiz izne çıkarılabilecek. İşçiler ayda 1.168 TL’ye iki ay daha çalışmak zorunda kalacak.

Bilindiği gibi 17 Nisan 2020’de kabul edilen 7244 sayılı Covid-19’un ekonomik ve sosyal risklerine ilişkin Yasa ile 3 ay süre ile işten çıkarma yasağı getirildi. İşten çıkarma yasağı ile birlikte işverenlere işçileri tek taraflı ücretsiz izne çıkarma olanağı tanındı. 17/4/2020 tarihi itibarıyla iş sözleşmesinin bulunduğu işveren tarafından 4857 sayılı Kanun’un geçici 10’uncu maddesi uyarınca ücretsiz izne ayrılanlar ile 15/3/2020 tarihinden sonra 4447 sayılı Kanun’un 51’inci maddesi kapsamında iş sözleşmesi feshedilen ve yine aynı Kanun’un diğer hükümlerine göre işsizlik ödeneğinden yararlanamayanlar için İŞKUR tarafından nakdi ücret desteği öngörüldü.

28 Temmuz 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 7252 sayılı Kanun’la her defasında en fazla üçer aylık sürelerle 30/6/2021 tarihine kadar Cumhurbaşkanı kararıyla uzatılmasına olanak tanınmıştı.

İŞKUR’dan tarafından yapılacak nakdi ücret desteği günde 39,24 TL, ayda brüt 1.177 TL, net 1168 TL olarak saptandı. Ücretsiz izin uygulaması Nisan-Temmuz 2020 döneminde 1 milyon 901 bin işçiyi kapsadı. Bir diğer ifadeyle 2 milyona yakın işçi ayda 1.168 TL’ye mahkum edilmişti.