Açlık sınırı 2360 TL, yoksulluk sınırı 8165 TL!

  • 17 yılda açlık sınırı 5.3 kat arttı
  • Günlük beslenme maliyeti 79 lira
  • Açlık sınırı 2 bin 360 lira
  • Yoksulluk sınırı 8 bin 165 lira 
  • Açlık sınırı İstanbul’da 2 bin 527, İzmir’de 2 bin 588, Ankara’da 2 bin 310 lira

DİSK Birleşik Metal-İş Sendikası Sınıf Araştırmaları Merkezi (BİSAM) tarafından yapılan hesaplamaya göre Eylül 2020 döneminde dört kişilik bir ailenin sağlıklı beslenmesi için aylık yapması gereken harcama tutarı 2 bin 360 TL’dir. Bu harcama tutarı sadece gıda için yapılması gereken minimum tutardır. Açlık sınırı üzerinden hanehalkı tüketim harcamaları esas alınarak yapılan hesaplama sonuçlarına göre ise yoksulluk sınırı 8 bin 165 TL olarak gerçekleşmiştir.

Sağlıklı beslenmek için her aile ferdinin alması gereken kalori miktarı farklılık göstermektedir. Yetişkin bir erkeğin sağlıklı bir biçimde beslenmesi için tüketmesi gereken gıdaların aylık karşılığı 630 TL’dir. Bu değer yetişkin bir kadın için 609 TL, 15-18 yaş bir genç için 673 TL, 4-6 yaş arası bir çocuk için 448 TL’dir. Sağlıklı bir biçimde beslenmenin toplam aile bütçesine maliyeti ise 2 bin 360 TL olarak tespit edilmiştir. Bu tutar söz konusu ailenin sadece gıda harcamaları için yapması gereken zorunlu tutardır. Eğitim, sağlık, barınma, eğlence, ısınma, ulaşım gibi giderler ile birlikte bir ailenin yapması gereken harcama tutarı 8 bin 165 TL’ye ulaşmaktadır.

BİSAM tarafından yapılan araştırmanın ayrıntıları için görsele tıklayınız.