DİSK-AR ve TÜİK işsizlik hesaplamaları arasındaki fark 16 puan ve 6,4 milyon!

  • DİSK-AR ve TÜİK işsizlik hesaplamaları arasındaki fark 16 puan ve 6,4 milyon!
  • Kasım 2020’de 10,4 milyon olan geniş tanımlı işsiz sayısı TÜİK tarafından 4 milyon olarak açıklandı. Aradaki 6,4 milyonluk işsiz saklanmış oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 10 Mart 2021 tarihinde Hanehalkı İşgücü Araştırmasında (HİA) önemli bir revizyon yaptı. TÜİK ILO’nun 2013 metodolojisine uygun olarak dört farklı işsizlik türünü (bir bölümüne işsizlik demeden) açıkladı. TÜİK böylece ilk kez, kamuoyunda geniş tanımlı işsizlik olarak bilinen hesaplamayı atıl işgücü oranı olarak kamuoyuna sundu.

TÜİK’in daha önce yayımladığı dar tanımlı işsizlik oranının taşıdığı sorunlar ve işsizliğin gerçek boyutlarını yansıtmaması nedeniyle yoğun eleştiriler alıyordu. DİSK-AR, TÜİK’in dar tanımlı hesaplamasının yetersizliği nedeniyle uzun yıllardır TÜİK’in ham verilerini kullanarak geniş tanımlı işsizlik hesaplamaları yapıyor ve kamuoyuna açıklıyor. TÜİK ise elinde ham veri olmasına rağmen yıllardır ve ısrarla geniş tanımlı işsizlik hesaplamalarını kamuoyuna sunmadı. TÜİK tarihinde ilk kez Mart 2021’de geniş tanımlı alternatif işsizlik hesaplamalarını kamuoyuna sunmuş oldu.

Aşağıdaki tablo ve grafikte TÜİK’in işsizlik hesaplamasında revizyon yaptığı 2014’den bu yana DİSK-AR’ın geniş tanımlı TÜİK’in dar tanımlı işsizlik hesaplamalarının karşılaştırması yer alıyor.  DİSK-AR’ın geniş tanımlı işsizlik oranları ile TÜİK’in dar tanımlı işsizlik oranlarını karşılaştırması TÜİK’in geçmişte açıkladığı dar tanımlı işsizlik oranlarının gerçeklikten ne kadar uzak olduğunu gösteriyor.

Özellikle Covid-19 salgınınında vakaların görülmeye başlandığı Mart 2020’den itibaren TÜİK’in dar tanımlı işsizlik oranları ile DİSK-AR’ın geniş tanımlı işsizlik oranları arasındaki makasın gittikçe açıldığı görülmektedir. Geçmiş yıllarda 6-10 puan arasında olan dar ve geniş tanımlı işsizlik farkı Covid-19 salgınıyla birlikte 16’a puana kadar yaklaştı.

Kasım 2020’de 10,4 milyon olan geniş tanımlı işsiz sayısı TÜİK tarafından 4 milyon olarak açıklandı. Aradaki 6,4 milyonluk işsiz saklanmış oldu.

Tablo: DİSK-AR ve TÜİK Karşılaştırması Geniş Tanımlı İşsizlik-Dar Tanımlı Dar İşsizlik (2014-2020)

Kaynak: TÜİK, DİSK-AR

Grafik: DİSK-AR Geniş Tanımlı İşsizlik Oranları- TÜİK Dar Tanımlı İşsizlik Oranları Karşılaştırması (2014-2020)

Kaynak: TÜİK, DİSK-AR