Prof. Dr. Mesut Gülmez: İstanbul Sözleşmesi’nin feshi Anayasa’ya aykırıdır ve yetki gaspıdır!

İnsan hakları ve uluslararası çalışma hukukçusu Prof. Dr. Mesut Gülmez İstanbul Sözlemesi’nin feshinin Anayasa’ya aykırılığı konusunda DİSK-AR Forum’a bir makale yazdı. Gülmez kapsamlı makalesinde şu noktalara dikkat çekti:

  • “İstanbul Sözleşmesi’nin feshi Anayasa’ya aykırıdır.
  • “Yürütmenin, yasamayla paylaştığı bir yetkiyi tek başına kullanabileceğini savunmanın anlamı, anayasal boşluktan yetki devri çıkarmaktır. Bunun adı da, ‘yetki tecavüzü, gasbı’ olur. İstanbul Sözleşmesi’nin feshi işleminin başka bir tanımı yoktur.”
  • “Ülkemiz tarihinde, bir insan hakları sözleşmesinin ‘Türkiye Cumhuriyeti bakımından feshedilmesi’ kararı, bir ilktir.
  • “Hem sözleşmenin onaylanması ve hem de feshedilmesi, öncelikle ‘devredilemez’ nitelikli yasama yetkisini kullanan anayasal organ TBMM’yi doğrudan ilgilendirir.”

İnsan hakları ve uluslararası çalışma hukukçusu Prof. Dr. Mesut Gülmez İstanbul Sözleşmesi’nin feshini değerlendiren ve tam metnini DİSK-AR Forum’da yayımladığımız makalesinde İstanbul Sözleşmesi’nin Cumhurbaşkanı kararıyla feshinin geçersiz olduğunu ve işlemin Anayasa’ya aykırı olduğunu vurguluyor: “Cumhurbaşkanı’nın, 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ne dayanarak aldığı fesih kararı Anayasa’nın hem konuyla doğrudan ilgili 90. maddesine, hem Cumhuriyet’in ve devletin dayandığı ‘insan hakları ilkesi’ne ve hem de başka kurallarına aykırıdır.

Prof. Dr. Gülmez’in makalesinin tam metni için tıklayınız.

DİSK-AR Forum için tıklayınız.