Kasım 2021’de açlık sınırı 3.048 TL, yoksulluk sınırı 10.669 TL!

  • Kasım ayında günlük beslenme maliyeti 100 TL’yi geçti!
  • Açlık sınırı İstanbul’da 3 bin 263 liraya ulaştı
  • Yoksulluk sınırı 10 bin liranın üzerinde
  • Açlık sınırındaki artış resmi enflasyonun üzerinde
  • Açlık sınırı 3 bin 86 lira

Birleşik Metal-İş Sınıf Araştırmaları Merkezi (BİSAM) tarafından hazırlanan “Açlık ve Yoksulluk Sınırı Kasım 2021 Dönem Raporu” 15 Aralık 2021’de yayımlandı.

Dört kişilik bir ailenin sağlıklı beslenmesi için aylık yapması gereken harcama tutarı kasım 2021 için 3 bin 84 liradır. Bu harcama tutarı sadece gıda için yapılması gereken minimum tutardır. Açlık sınırı üzerinden hanehalkı tüketim harcamaları esas alınarak yapılan hesaplama sonuçlarına göre ise yoksulluk sınırı 10 bin 669 lira olarak gerçekleşmiştir.

Sağlıklı beslenmek için her aile ferdinin alması gereken kalori miktarı farklılık göstermektedir. Yetişkin bir erkeğin sağlıklı bir biçimde beslenmesi için tüketmesi gereken gıdaların aylık karşılığı 828 liradır. Bu değer yetişkin bir kadın için 797, 15-18 yaş bir genç için 879, 4-6 yaş arası bir çocuk için 580 liradır. Sağlıklı bir biçimde beslenmenin toplam aile bütçesine maliyeti ise 3 bin 84 lira olarak tespit edilmiştir. Bu tutar söz konusu ailenin sadece gıda için yapması gereken zorunlu harcama tutardır. Eğitim, sağlık, barınma, eğlence, ısınma, ulaşım gibi giderler ile birlikte bir ailenin yapması gereken harcama tutarı 10 bin 669 liraya ulaşmaktadır.

Rapora erişmek için görsele tıklayınız.