Ücretler enflasyonun altında! Ortalama ücret ve asgari ücret makası kapanıyor!

  • 2012-2020 arasında brüt ücretler yüzde 197 artarken TÜFE yüzde 221 oranında arttı
  • Ücretler resmi enflasyonun altında kaldı
  • 2012’de ortalama ücret asgari ücretin 2,3 katı iken, 2020’de 1,4 katına geriledi.
  • Sendikalı ve toplu iş sözleşmesinden yararlanan işçilerin aylık ortalama brüt kazancı diğer işçilerden yüzde 62 daha fazla.

TÜİK, 2020 yılına ait İşgücü Maliyeti istatistiklerini 24 Aralık 2021 tarihinde yayımladı. 2012 yılında 2.053 TL olan brüt ortalama ücret 2020 yılında 4.050 TL olarak açıklandı.  2012 ve 2020 arasındaki 8 yılda tüketici fiyatları yüzde 221 artarken aylık ortalama brüt ücret ise yüzde 197 arttı. Böylece ücretlerdeki artış fiyat artış oranının yaklaşık 25 puan altında kaldı. Diğer bir ifadeyle aylık ortalama brüt ücretler enflasyonun altında kalmış oldu.

Benzer bir gelişme işgücü maliyetlerinde de söz konusu oldu. 2012-2020 arasında işgücü maliyetleri yüzde 194 artarken üretici fiyatları yüzde 228 arttı. Böylece işgücü maliyetleri üretici fiyat artışlarının 34 puan altında kaldı.

Grafik : Tüketici Fiyat Endeksi, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Brüt Asgari Ücret, Brüt Ücret ve İşgücü Maliyeti Artış Oranları (Yüzde) (2012-2020)

Kaynak: TÜİK İşgücü Maliyeti Araştırması, 2021-2017-2013.2; TÜİK, Tüketici Fiyat Endeksi, Aralık 2012-2016-2020; ÇSGB, Brüt Asgari Ücret. DİSK-AR tarafından hesaplanmıştır.

Araştırma bültenine erişmek için tıklayınız