DİSK/Genel-İş ’18-’19-’20 Yıllığı yayımlandı!

Genel-İş Araştırma Dairesi tarafından hazırlanan “DİSK/ Genel-İş ‘18-‘19-‘20 Yıllığı” 30 Aralık 2021’de yayımlandı. Yıllık Emeğin Genel Görünümü, Emeğin Gündemi, Örgütlülük ve Mücadelenin Genel Görünümü bölümlerinden oluşuyor. Yıllığın açılış makalelerini Erinç Yeldan, Ahmet Saltık ve Asmin Kavas Bilgiç yazdı. Bu makaleler, salgın koşullarında küresel eşitsizliğe, halk sağlığına ve yerel yönetimlerin salgınla mücadele deneyimlerine ışık tutuyor.

Yıllığa erişmek için görsele tıklayınız.