Emek Araştırma dergisi 2021/2 yayımlandı!

Genel-İş sendikasının ulusal ve hakemli yayın organı olan Emek Araştırma’nın 20. sayısı (Aralık 2021/2) yayımlandı. Derginin bu sayısı 14 Haziran 2021’de aramızdan ayrılan E. Ceren Özveri’nin anısına ve yaşam mücadelesine adandı.

Editörlüğünü Prof. Dr. Gamze Yücesan Özdemir’in yaptığı derginin bu sayısı “Gençlik, Emek, Gelecek” başlığıyla çıktı. Dergide “Genç İşsizliği İle Mücadelede Aktif İstihdam Politikalarının Rolü: İŞKUR Mesleki Eğitim Kursları Örneği”, “Gençlik ve Dijital Okuryazarlık: İletişim Fakültesi Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma, “Türkiye’de ve Dünyada Alternatif İşsizlik Hesaplamaları: Geniş Tanımlı İşsizlik ve Âtıl İşgücü”, “Denizli/Avdan Termik Santral Projesi’nin İptali: Müşterekler Siyasetinin Öğrettikleri”, “Sınıf, Direniş ve İletişim: 2015 Metal Direnişi Örneği”, “Kamu İstihdam Yaratma Olgusu Olarak Toplum Yararına Program: Aktif İstihdam Politikası mı Emek Sömürüsü mü?” ile “Ombudsmanlık ve Emeklilik Hakkı: Uyulmayan Tavsiye Kararları Odağında Bir Değerlendirme” isimli makaleler yer aldı.

Dergide ayrıca Murat Özveri tarafından kaleme alınan “Dönüştürücü Bir Güç Olarak Gençlik” isimli bir forum yer aldı.

Derginin bu sayısına ve diğer sayılarına ulaşmak için buraya tıklayınız.