Prof. Dr. Gülmez yazdı: Asgari Ücretin, “Fiilen” Cumhur Hukukuna Uyarlanması

Prof. Dr. Mesut Gülmez DİSK-AR Forum için yazdı: Asgari Ücretin, “Fiilen” Cumhur Hukukuna Uyarlanması

Makalenin tam metnine ulaşmak için tıklayınız

Prof. Dr. Mesut Gülmez DİSK-AR Forum için 2022 yılı asgari ücretinin tespit sürecinde yaşanan hukuksuzları kaleme aldı. Gülmez, 2021 Aralık ayında yürütülen asgari ücret tespit sürecinin hukuka aykırılığını ayrıntıları ile anlattığı makalesinde şu görüşlere yer verdi:

“16 Aralık 2021’de açıklanan asgari ücret kararının tarihselliğinin vurgulamak istediğim boyutu, resmî açıklamalarda olduğu gibi, tutarı ve zam oranı değildi kuşkusuz. İlk kez tanık olunan, Türk-İş’in ve Cumhurbaşkanlığı’nın açıklamalarıyla kamuoyuna duyurulan “hukuksuzluklar” idi. Komisyon’un, geçmiş uygulamalarda bir başka örneği bulunmayan, alışılmadık bir yöntemle “kesin karar” alarak değil, Bakanlık aracılığıyla “danışsal görüş” bildirerek yarım yüzyılı aşkın bir süreden beri kullandığı yetkisini, bu kez bir “alt sınır belirlemek”le yetinerek Cumhurbaşkanı’na devretmiş olmasının başka bir tanımı olamaz.

Yürürlükteki kurallar, ne Komisyon’a ve ne de Cumhurbaşkanı’na böyle bir yetki tanımıştır.

Kamuoyundaki tartışmalarda, öncelikle saptanacak ve saptanan tutarın ele alınıp gerçek satın alma gücünün günden güne eridiğinin vurgulanması, son derece haklı bir tutumdur ve öncelikli bir sorundur kuşkusuz.

Ama, sözlü ve yazılı olarak hemen her gün duyduklarımızın, yaşadıklarımızın ve kimilerinin de yıllardır süregeldiğine tanık olduklarımızın yanında “sözü bile edilemeyecek” denli önemsiz sayılabileceği düşünülebilecek, hatta “devede kulak kaldığı” söylenebilecek bu hukuksuzlukların da görmezden gelinip sineye çekilmemesi gerekir.

Ne yazık ki, başta Türk-İş olmak üzere Komisyon, 16 Aralık 2021 kararıyla, İş Hukuku’nun son derece önemli, bağımsız ve özerk bir kurumuna “tarihsel bir gölge” düşürmüştür.”

Mesut Gülmez DİSK tarafından düzenlenen ILO 100. Yıl Sempozyumunda, 2019

Makalenin tam metnine ulaşmak için tıklayınız