Gelir Eşitsizliği ve Yoksulluk Raporu-4 yayımlandı!

  • Kişi başına milli gelir Cumhuriyet tarihinde ilk kez üst üste 7 yıl azaldı!
  • Türkiye, gelir eşitsizliğinde Avrupa’da ilk sırada!
  • Halkın yüzde 58’i borçlu!
  • Kadınlar, erkeklere göre daha yoksul!
  • Çalışan her 10 kişiden biri yoksul!

Genel-İş Emek Araştırma Dairesi tarafından hazırlanan Gelir Eşitsizliği ve Yoksulluk Raporu‘nun dördüncüsü 2 Şubat 2022’de yayımlandı. Gelir Eşitsizliği ve Yoksulluk Raporu’nda; işçilerin, emekçilerin, gençlerin, kadınların ve çocukların insanca yaşam koşullarından uzak; büyüyen gelir eşitsizliğiyle derinleşen sosyal adaletsizlik, yoksulluk ve yoksunluk içerisinde en temel ihtiyaçlarını bile karşılayamaz hale geldiği tespit edilmiştir.

Rapora erişmek için tıklayınız.